Laparoscopic Endoscopic Surgical Science An overview of patient rights advocacy in psychiatric nursing through the film 55 Steps (Eleanor and Colette) [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(1): 82-84 | DOI: 10.14744/phd.2020.59455

An overview of patient rights advocacy in psychiatric nursing through the film 55 Steps (Eleanor and Colette)

Münire Temel
Department of Nursing, Tekirdağ Namık Kemal University School of Health, Tekirdağ, Turkey

Keywords: 55 steps, patient rights, psychiatric nursing, ethic

‘55 Steps’ (Eleanor ve Colette) filmi üzerinden psikiyatri hemşireliğinde hasta hakları savunuculuğuna bir bakış

Münire Temel
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tekirdağ

Anahtar Kelimeler: 55 adım, hasta hakları, psikiyatri hemşireliği, etik

Münire Temel. An overview of patient rights advocacy in psychiatric nursing through the film 55 Steps (Eleanor and Colette). J Psy Nurs. 2021; 12(1): 82-84

Corresponding Author: Münire Temel, Türkiye
LookUs & Online Makale