Laparoscopic Endoscopic Surgical Science An Overview of Patient Rights Advocacy in Psychiatric Nursing Through the Film “55 Steps” (Eleanor and Colette) [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-59455 | DOI: 10.14744/phd.2020.59455

An Overview of Patient Rights Advocacy in Psychiatric Nursing Through the Film “55 Steps” (Eleanor and Colette)

Münire Temel
Tekirdağ Namık Kemal Üniversity School of Health Nursing Department, Tekirdağ

Keywords: 55 steps, patient rights, psychiatric nursing, ethic

‘55 Steps’ (Eleanor ve Colette) Filmi Üzerinden Psikiyatri Hemşireliğinde Hasta Hakları Savunuculuğuna Bir Bakış

Münire Temel
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tekirdağ

Anahtar Kelimeler: 55 adım, hasta hakları, psikiyatri hemşireliği, etikCorresponding Author: Münire Temel, Türkiye
LookUs & Online Makale