Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Use of Photography in Psychiatric Rehabilitation: A Pre-Project [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2010; 1(3): 121-127

The Use of Photography in Psychiatric Rehabilitation: A Pre-Project

Sibel Coşkun1, Özlem Yıldız2, Ayla Yazıcı3
1Fethiye, Mugla University, School Of Health, Mugla
2Sanliurfa Training And Research Hospital, Sanliurfa
3Mental Health And Neurological Disorders Training And Research Hospital, Istanbul

The start-up of a photo workshop in Bakırköy Mental Hospital, Rehabilitation Center, was planned in order to introduce psychotic patients interested in photography to photography art and to help them socialize via photography. The project was conducted with the cooperation of a photography association and photography equipment supplier. Four hours of theoretical training in photography was given to the attendants of the photography workshop (10 patients). The patients were supported during the following four months and were helped to produce photographs. During weekly meetings, the photographs taken were analyzed and recommendations were made. Five months in to the study, 50 pictures were selected for inclusion for one month in the “21st Photography Days of Istanbul” exhibition under the theme “The Reality”. It was observed that the workshop and exhibition processes were helpful to the patients during their rehabilitation, and visitors to the exhibition also gave positive feedback. Most of the patients continued to take pictures. In conclusion, there is a need for empirical studies on this subject. The possibility of using photography in the rehabilitation process should be considered.

Keywords: Photography, psychiatric rehabilitation; art; occupational therapy.

Psikiyatrik Rehabilitasyonda Fotoğrafın Kullanımı: Bir Ön Proje

Sibel Coşkun1, Özlem Yıldız2, Ayla Yazıcı3
1Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu, Muğla
2Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa
3Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Psikiyatrik rehabilitasyon sürecinde olan ve fotoğrafa ilgi duyan hastaları fotoğraf sanatı ile tanıştırmak ve fotoğraf aracılığı ile hastaların sosyalleşme sürecine katkı amacıyla, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi’nde fotoğraf atölyesi oluşturulmuştur. Bu proje için bir fotoğraf derneği ve fotoğraf makinesi firması ile işbirliği sağlanmıştır. Fotoğraf atölyesi katılımcılarına (n=10) 4 saat fotoğraf konusunda teorik eğitim verilmiş ve takip eden dört ay boyunca fotoğraf çekimi için desteklenerek hastaların fotoğraf üretmeleri sağlanmıştır. Haftada bir gün toplanarak atölye katılımcılarıyla birlikte çekilen fotoğraflar incelenmiş, önerilerde ve olumlu geribildirimde bulunulmuştur. Toplam beş aylık sürenin sonunda sergi için 50 adet fotoğraf seçilerek “Gerçek” temalı “21. İstanbul Fotoğraf Günleri” kapsamında bir ay boyunca sergilenmiş, serginin basın tanıtımında “damgalama” konusu vurgulanmıştır. Fotoğraf atölyesi sürecinin ve sergi etkinliğinin hastaların rehabilitasyon süreci açısından yararlı olduğu gözlemlenmiş, sergi izleyicileri ise oldukça destekleyici mesajlar iletmişlerdir. Hastaların bir kısmı daha az sıklıkta da olsa halen fotoğraf çekmeye devam etmektedir. Sonuç olarak, psikiyatrik hastaların rehabilitasyon sürecinde fotoğraf sanatının bir araç olarak kullanılabileceği söylenebilir ve bu konuda kapsamlı deneysel çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, psikiyatrik rehabilitasyon; sanat; uğraş tedavisi.

Sibel Coşkun, Özlem Yıldız, Ayla Yazıcı. The Use of Photography in Psychiatric Rehabilitation: A Pre-Project. J Psy Nurs. 2010; 1(3): 121-127

Corresponding Author: Sibel Coşkun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale