Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Determination of Workplace Violence Toward Health Workers in Kocaeli* [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2011; 2(1): 9-16

Determination of Workplace Violence Toward Health Workers in Kocaeli*

Oya Çamcı1, Yasemin Kutlu2
1Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Intensive Care Intensive Care Unit, Kocaeli
2Psychiatric Nursing Department, Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing, Istanbul

OBJECTIVE: The aims of this study were to determine the prevalence of workplace violence, types of workplace violence and the individual and job characteristics that affect workplace violence among health workers.

METHODS: This study was planned as a descriptive and cross-sectional research. The study sample was comprised of 270 health workers in 12 different hospitals, which provide secondary and tertiary health services in Kocaeli. A questionnaire form was prepared by the researcher and was designed to determine the individual and job characteristics and the prevalence of workplace violence.

RESULTS: The mean age of the participants was 29.51±5.86 years. The rate of their exposure to violence in their lifetime was 72.6%, and the rate of violence in the last 12 months was 72.4%. The most frequently seen violence form was verbal abuse (98.5%), and it was determined that the violence was applied primarily by the patient’s relatives and by males.

CONCLUSION: Today, violence, which is disseminative, affects the health sector forcibly. It has been determined that the majority of the health workers are exposed to some type of violence. Thus, it is important to take necessary measures to prevent workplace violence.

Keywords: Health workers, workplace violence; effective factors.

Kocaeli’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin Belirlenmesi*

Oya Çamcı1, Yasemin Kutlu2
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Kocaeli
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma, sağlık alanında çalışan meslek gruplarının iş yeri şiddeti ile karşılaşma oranını, karşılaştıkları şiddet türünü ve bunları etkileyen kişisel ve mesleki özellikleri belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

YÖNTEMLER: Çalışma, tanımlayıcı ve kesitsel araştırma tipine uygun olarak planlandı. Araştırmanın örneklemini, Kocaeli’nde 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunan 12 sağlık kurumunda çalışan toplam 270 sağlık çalışanı oluşturdu. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen kişisel ve işyeri bilgilerine yönelik tanımlayıcı sorular ile işyerinde şiddet bilgilerine ait soruların yer aldığı anket formu ile toplandı.

BULGULAR: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 29.51±5.86 olup, çalışma yaşamı boyunca şiddete uğrama oranı %72.6, son 12 ayda şiddete maruz kalma oranı ise %72.4’ tür. En fazla maruz kalınan şiddet türü %98.5 ile sözel şiddet olup şiddetin en fazla hasta yakınları ve erkekler tarafından uygulandığı bulundu.

SONUÇ: Toplumda yaygınlaşma eğilimi gösteren şiddet sağlık sektörünü de ciddi biçimde etkilemektedir. Çalışmada, sağlık çalışanlarının çoğunun şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle sağlıkla ilgili iş yerlerinde şiddeti önlemek doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İşyeri şiddeti ve etkileyen faktörler, sağlık çalışanları.

Oya Çamcı, Yasemin Kutlu. Determination of Workplace Violence Toward Health Workers in Kocaeli*. J Psy Nurs. 2011; 2(1): 9-16

Corresponding Author: Oya Çamcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale