Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Elderly, Depression, and Nursing [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(1): 38-41 | DOI: 10.5505/phd.2012.43153

Elderly, Depression, and Nursing

Derya Şahin, Adeviye Aydın, Nuray Şimşek, H. Demet Cabar
Sinop University, School Of Health Sciences, Sinop

The increase in the frequency and duration of depression with age is an important psychological problem in the elderly. The priorities in the nursing care of depressive elderly patients with declining life expectancy and life quality are to prevent suicide attempts, enhance the patient’s self-care ability, provide support for the patient and family, and to keep them advised about care and treatment. This review aims to contribute to nursing care plans by re-examining the topic of elderly depression in terms of the nursing profession.

Keywords: Care, depression; nurse; elderly.

Yaşlılık, Depresyon ve Hemşirelik

Derya Şahin, Adeviye Aydın, Nuray Şimşek, H. Demet Cabar
Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Sinop

Sıklığı ve süresi yaşla giderek artan depresyon, yaşlılık döneminde görülen önemli psikolojik sorunlardandır. Yaşam beklentisi ve kalitesi düşen depresif yaşlı hastalarda, hemşireler için öncelikli bakım içeriğini; intihar girişimini önlemek, öz bakım gücünü arttırmak, yaşlı ve ailesini bakım ve tedavide desteklemek ve bilgilendirmek oluşturur. Bu derleme ile yaşlılık ve depresyon konusunu hemşirelik mesleği açısından yeniden ele alarak hemşirelik bakım planlarına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakım, depresyon; hemşire; yaşlılık.

Derya Şahin, Adeviye Aydın, Nuray Şimşek, H. Demet Cabar. Elderly, Depression, and Nursing. J Psy Nurs. 2012; 3(1): 38-41

Corresponding Author: Derya Şahin, Türkiye
LookUs & Online Makale