Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Delayed Leave: A Case Presentation [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(3): 136-140 | DOI: 10.5505/phd.2012.39358

The Delayed Leave: A Case Presentation

Semra Karaca
Marmara University, Health Science Faculty, Department Of Psychiatric Nursing

Abstract
The bereavement is unavoidable part of human life and reveal grief process. When grief process resolved, expected compliance to life be hard. In this case, a woman client with multiple losses, delayed grief reactions in the context of the ongoing counseling process discuss and is intended to share with health professionals working in this field.

Keywords: Grief, delayed grief reactions, counseling process.

Gecikmiş Veda: Bir Olgu Sunumu

Semra Karaca
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Ad

Kayıp insan yaşamının kaçınılmaz bir parçasıdır ve yas sürecini ortaya çıkarmaktadır. Yas süreci çözümlenemediğinde, yas sonrası beklenen yaşama yeniden uyum zorlaşabilmektedir. Bu olguda çoğul kayıpları olan bir kadın danışanla sürdürülen danışmanlık sürecini, gecikmiş yas tepkileri bağlamında tartışmak ve süreci bu alanda çalışan sağlık profesyonelleri ile paylaşmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yas, gecikmiş yas tepkileri, danışmanlık süreci.

Semra Karaca. The Delayed Leave: A Case Presentation. J Psy Nurs. 2012; 3(3): 136-140

Corresponding Author: Semra Karaca, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale