Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Psychiatric Nursing in Turkey Real or a Myth? [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(3): 157-162 | DOI: 10.5505/phd.2016.29290

Psychiatric Nursing in Turkey Real or a Myth?

Besti Üstün
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü


Türkiye’de Psikiyatri Hemşireliği Gerçek mi Mit mi?

Besti Üstün
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü


Besti Üstün. Psychiatric Nursing in Turkey Real or a Myth?. J Psy Nurs. 2016; 7(3): 157-162

Corresponding Author: Besti Üstün, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale