Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Developmental and Situational Crisis Intervention: Case Study [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(2): 92-97 | DOI: 10.5505/phd.2012.19483

Developmental and Situational Crisis Intervention: Case Study

Arzu Aydoğdu, Nazmiye Kocaman Yıldırım, Mine Özkan, Sedat Özkan
Department of İstanbul Üniversity, İstanbul, Turkey

Crisis is an acute and short-term upset of the individual’s equilibrium as a result of various sources of emotional stres. Life-events that are expected to occur during the individual’s life cycle constitute developmental crises while situational crises emerge out of events that threaten an individual’s biological, psychological or social integrity. Patients who suffer from both types of crises are frequently encountered in Consultation-Liaison Psychiatry, especially when in collaboration with the Obstetrics and Gynecology Department. DS, a 30-old-female patient, developed an ectopic pregnancy after nine weeks of IVF treatment and was admitted to the hospital’s inpatient unit for 34 days while efforts terminate the pregnancy with intensive drug and surgical interventions continued. The patient is at high risk of losing her left ovary. She is also suffering from a series of situational crises including recent loss-of-employment, deterioration of family and spousal ties, her sister’s death following suicide, loss of the right ovary, trauma experienced during childhood and adolescence, a history of violence during her first marriage, a suicide attempt and her divorce. This paper describes the crisis intervention process for DS.

Keywords: Crisis, Consultation Liaison Psychiatry, KLP Nurse, Case

Gelişimsel ve Durumsal Krize Müdahale: Bir Olgu Sunumu

Arzu Aydoğdu, Nazmiye Kocaman Yıldırım, Mine Özkan, Sedat Özkan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul

Kriz, çeşitli duygusal zorlanmalar sonunda meydana gelen akut ve süresi sınırlı bir denge bozukluğudur. Bireyin yaşam süresi boyunca meydana gelen beklenen yaşam olayları gelişimsel krizleri, bireyin biyolojik, psikolojik, sosyal bütünlüğünü tehdit eden olaylar durumsal krizleri ortaya çıkarmaktadır. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi’nde de özellikle Kadın Doğum ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile işbirliğinde her iki krizi yaşayan hastalarla karşılaşılmaktadır. Böyle bir olgu olan kadın hasta DS, 30 yaşında, 9 haftalık IVF tedavisi sonrası ektopik gebelik gelişmesi nedeniyle, yoğun ilaç ve cerrahi müdahalelerle abortus sağlanmaya çalışılan, 34 gündür klinikte yatışı devam eden, sol overini kaybetme riski yüksek bir hastadır. Ayrıca yakın dönem iş kaybı, aile ve eş ilişkilerinin bozulması, suisid girişimiyle abla kaybı, sağ over kaybı, çocukluk, ergenlik döneminde yaşanan travmalar, ilk evliliğinde şiddet deneyimi, intihar girişimi ve boşanması gibi durumsal krizleri de mevcuttur. Bu yazıda olgu DS’nin krize müdahale süreci anlatılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kriz, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, KLP Hemşiresi, Olgu

Anahtar Kelimeler: Kriz, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, KLP Hemşiresi, Olgu

Arzu Aydoğdu, Nazmiye Kocaman Yıldırım, Mine Özkan, Sedat Özkan. Developmental and Situational Crisis Intervention: Case Study. J Psy Nurs. 2012; 3(2): 92-97

Corresponding Author: Arzu Aydoğdu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale