Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Individual with a Diagnosis of Depression and Nursing Approach [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(2): 86-91 | DOI: 10.5505/phd.2012.14633

Individual with a Diagnosis of Depression and Nursing Approach

Şükran Ertekin Pınar1, Havva Tel2
1Department Of Midwifery, Cumhuriyet University Faculty Of Health Sciences, Sivas, Turkey
2Department Of Nursing, Cumhuriyet University Faculty Of Health Sciences, Sivas, Turkey

Depression is a syndrome in which an individual experiences symptoms such as slowness of speaking, thinking and movement, calmness, worthlessness, weakness, reluctance, pessimism in a state of feeling of deep sadness and slowness in physiological functions. Depression is one of the most common disorders among the emotional disorders. The prevalence of depression seen in society is reported to be 5–10% and it is seen as the second disease among the disorders that will cause loss of ability in the world in 2020.
Depression may affect negatively patient and his or her family. Nurses have an important effect in treatment and nursing of depression and in adaptation of the patient to the treatment of the disease by cooperating with the patient and his or her family. Therefore, nurses should carefully monitor the patient with depression and his or her family, support the patient to continue health care in hospital and society, effectively evaluate individual’s physiological condition, mental symptoms and medication state. In this article, depressive patient’s characteristics and basic nursing approaches were handled.

Keywords: Depression, nursing, nursing approach in depression.

Depresyon Tanılı Birey ve Hemşirelik Yaklaşımı

Şükran Ertekin Pınar1, Havva Tel2
1Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas

Depresyon derin üzüntülü bir duygu durumu içinde bireyin düşünce, konuşma ve hareketlerinde yavaşlama, durgunluk, değersizlik, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri ile fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtilerin yaşandığı bir sendromdur. Depresyon duygulanım bozuklukları arasında en yaygın görülen bozukluklardan biridir. Toplumda depresyonun görülme oranı %5–10 olarak belirtilmekte ve 2020 yılında dünyada yeti yitimine yol açacak hastalıklar arasında ikinci sırada yer alacak hastalık olarak görülmektedir.
Depresyon hasta ve ailesinin tüm yaşamını olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Hemşireler depresyonun tedavisi ve bakımında üstlendikleri rollerin yanı sıra hasta ve ailesi ile işbirliği yaparak hastanın tedavisine göstereceği uyumda önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle hemşire depresyon tanılı hasta ve ailesini dikkatle izlemeli, hastanede ve toplumda sağlık bakımlarını sürdürmesini desteklemeli, bireyin fizyolojik durumunu, ruhsal belirtilerini ve ilaç kullanma durumunu etkin olarak değerlendirmelidir. Bu makalede depresif hastanın özellikleri ve temel hemşirelik yaklaşımları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, hemşirelik, depresyonda hemşirelik yaklaşımı.

Şükran Ertekin Pınar, Havva Tel. Individual with a Diagnosis of Depression and Nursing Approach. J Psy Nurs. 2012; 3(2): 86-91

Corresponding Author: Şükran Ertekin Pınar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale