Laparoscopic Endoscopic Surgical Science How Do Irrational Beliefs Affect Test Anxiety During Adolescence? [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2011; 2(1): 40-45

How Do Irrational Beliefs Affect Test Anxiety During Adolescence?

Nur Elçin Boyacıoğlu1, Leyla Küçük2
1Bakirkoy Istanbul University School Of Health, Istanbul, Turkey
2Psychiatric Nursing Department, Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing, Istanbul

The early adolescence period includes the first years of the transition to adolescence, which is experienced after childhood. During this period, new situations causing anxiety emerge, specific to this growth. In the early adolescence period, which covers approximately the ages of 11-14 years, in parallel with the physical and hormonal changes observed in puberty, anxiety together with shyness, guilt, depression, and negative emotions such as anger are experienced intensively. We aimed in this study to discuss the irrational beliefs that the students have about themselves, about others and about the world they live in, and the effect of these beliefs on their anxiety level. We hope to contribute to the literature by stressing the importance of taking anxiety into consideration in the educational and interventional programs developed for adolescents.

Keywords: Adolescence, irrational beliefs; test anxiety.

Ergenlikte Mantık Dışı İnançlar Sınav Kaygısını Nasıl Etkiliyor?

Nur Elçin Boyacıoğlu1, Leyla Küçük2
1İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Çocukluk dönemi sonrasında ergenliğe geçişin ilk yıllarını içine alan ilk ergenlik (early adolescence) dönemi, gelişim dönemine özgü yeni kaygı durumlarının gözlenebildiği bir evredir. Yaklaşık 11-14 yaşlarını kapsayan ilk ergenlik, erinlik (puberty) evresindeki fiziksel ve hormonal değişikliklere paralel olarak, kaygı ile birlikte utangaçlık, suçluluk, depresyon, öfke gibi olumsuz duyguların yoğun yaşandığı bir gelişim dönemidir. Bu derlemede, öğrencilerin kendilerine, başkalarına ve içinde yaşadıkları dünyaya ilişkin mantıkdışı inançlarının, kaygı düzeyleri üzerindeki etkisini vurgulayarak, ergenlere yönelik eğitim ve müdahale programlarında konunun öneminin kavranmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergen, mantık dışı inanç; sınav kaygısı.

Nur Elçin Boyacıoğlu, Leyla Küçük. How Do Irrational Beliefs Affect Test Anxiety During Adolescence?. J Psy Nurs. 2011; 2(1): 40-45

Corresponding Author: Nur Elçin Boyacıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale