Stigma Starts Early: The Role of Education among Young People Combating Stigma about Mental Illnesses [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2011; 2(3): 141-148

Stigma Starts Early: The Role of Education among Young People Combating Stigma about Mental Illnesses

Gül Oban1, Leyla Küçük2
1Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Hospital, Istanbul
2Psychiatric Nursing Department, Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing, Istanbul

Most psychiatric disorders begin during adolescence and manifest in early adulthood. One important barrier to mental health treatment for adolescents is the associated stigma. Not receiving psychiatric help during adulthood because of stigma can contribute to the development of chronic mental disorders and a negative prognosis. Education programs on the issue of stigma would ensure the community is better informed about mental disorders. Empirical studies of anti-stigma interventions among young people show that education programs can help to decrease stigma. The purpose of this study was to review and discuss the effects of education aimed at informing young people about mental disorders on social distance and attitude in national and international dimensions. The key words “stigmatization”, “adolescent”, “education”, “social distance” and “attitude” were searched in PubMed and Türk Psikiyatri Dizini, and a total of 26 research articles were evaluated.

Keywords: Stigmatization, education; adolescent; social distance; attitude.

Damgalama Erken Yaşlarda Başlar… Gençlerde Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamayla Mücadelede Eğitimin Rolü

Gül Oban1, Leyla Küçük2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Çoğu ruhsal hastalık gençlik döneminde başlayarak, ilk yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. Gençlik döneminde damgalama (stigma) nedeniyle psikiyatrik yardım almama hastalıkların kronikleşmesine ve olumsuz prognoza neden olmaktadır. Ruhsal hastalıklar konusunda verilen eğitimler toplumun ruhsal hastalıklar hakkında daha bilgili olmasını sağlar. Eğitimlerin gençlerde stigmayı azalttığı yapılan çalışmalarda görülmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda bu yazıda, ulusal ve uluslararası boyutta gençlerde ruhsal hastalıklara yönelik bilgilendirme eğitiminin sosyal mesafe ve tutum üzerine etkisini belirleyen çalışmalar gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. PubMed (stigmatization, adolescent, education, social distance ve attitude) ve Türk Psikiyatri Dizini (damgalama, ergen, sosyal mesafe ve tutum) arama motorları taranmış ve anahtar sözcüklerle ilişkili PubMed’den 11 uluslararası ve Türk Psikiyatri Dizini’nden 15 ulusal çalışma sonucuna ulaşılmıştır. Toplam 26 çalışma değerlendirmeye alınmış ve gençlerde ruhsal hastalıklara yönelik verilen eğitimin damgalamayı azalttığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Damgalama, eğitim; ergen; sosyal mesafe; tutum.

Gül Oban, Leyla Küçük. Stigma Starts Early: The Role of Education among Young People Combating Stigma about Mental Illnesses. J Psy Nurs. 2011; 2(3): 141-148

Corresponding Author: Gül Oban, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale