Emotional Intellegence and The Reflections of Psychological Resilience of Nurses [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2015; 6(3): 130-136 | DOI: 10.5505/phd.2015.96729

Emotional Intellegence and The Reflections of Psychological Resilience of Nurses

Olcay Çam1, Ayşe Büyükbayram2
12ege University, Nursing Faculty,department Of Mental Health And Psychiatric Nursing, Bornova/ İzmi̇r
21izmir Kâtip Çelebi University, Faculty Of Healt Science-department Of Mental Health And Psychiatric Nursing Çiğli/i̇zmi̇r

Psychological resilience can be described as the power of an individual to put herself/himself together when he/she encounters with difficult events or a skill to overcome destruction. Especially, it is significant for nurses, who face with several traumatic events in their professional life, to develop psychological resilience.
In order to develop psychological resilience, it is improtant to identify the risks that threaten it and be aware of protective factors. Psychological resilience interacts with emotional intellegence skills that constitude the protective factors. The reflections of this are; professional understanding of nursing and the development of the profession, professional provision of the care services and patient satisfaction, decrease in nurses' burnout feelings and turnover intentions and increase in their life satisfaction. Therefore; to develop individual and social psychological resilience and obtain positive professional and life outcomes, it is important to develop emotional intelligence skills.
This study investigates psychological resilience of nurses and the significance of the development of emotional intellegence skills to improve it, the interaction between psychological resilience and emotional intellegence skills and its reflection on professional life and the factors that influence emotional intellegence skills and psychological resilience.

Keywords: Emotıonal Intellıgence, Resılıence, Nurse

Hemşirelerde Duygusal Zekâ ve Psikolojik Dayanıklılık Artışının Yansımaları

Olcay Çam1, Ayşe Büyükbayram2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd. Bornova/izmir
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd. Çiğli/izmir

Psikolojik dayanıklılık, zor yaşamsal tecrübeler karsısında kişinin kendisini toparlama gücü veya değişimin, felaketlerin başarılı biçimde üstesinden gelme yeteneğidir. Özellikle sıkıntılı, stresli iş yaşamında, birçok travmatik durumla karşılaşan hemşireler için psikolojik dayanıklılığın geliştirilmesi önemlidir.
Psikolojik dayanıklılığı geliştirmek için dayanıklılığı etkileyen risklerin tanınması ve koruyucu faktörler bilinmelidir. Psikolojik dayanıklılık; koruyucu faktörlerinden olan duygusal zekâ becerileriyle etkileşim içindedir. Bu etkileşimin yansımaları; profesyonel hemşirelik anlayışı ve mesleğin gelişmesi, profesyonel hasta bakım hizmetlerinin yapılması ve hasta memnuniyeti, hemşirelerin tükenmişlik duygularının ve işten ayrılmalarının azalması, iş ve yaşam doyumlarının artması şeklindedir. Bu nedenle duygusal zekâ becerilerinin geliştirilmesi; hemşirelerde bireysel ve sosyal olarak psikolojik dayanıklılığın artması ve olumlu iş ve yaşam çıktıları açısından önemlidir.
Bu derlemede hemşirelerde psikolojik dayanıklılık ve psikolojik dayanıklılığı geliştirmede duygusal zekâ becerilerinin önemi, duygusal zekâ becerilerinin psikolojik dayanıklılıkla etkileşimi ve mesleki yansımaları, duygusal zekâ becerileri ve psikolojik dayanıklılığı etkileyen etmenler açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, Psikolojik dayanıklılık, Hemşire

Olcay Çam, Ayşe Büyükbayram. Emotional Intellegence and The Reflections of Psychological Resilience of Nurses. J Psy Nurs. 2015; 6(3): 130-136

Corresponding Author: Ayşe Büyükbayram, Türkiye
LookUs & Online Makale