Borderline Personality Disorder: Treatment and Nursing Care [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2010; 1(3): 133-138

Borderline Personality Disorder: Treatment and Nursing Care

Gülsüm Ançel, Özlem Durmuş, Gamze Doğaner
Nursing Department, Ankara University Faculty Of Health Sciences, Ankara

Borderline personality disorder (BPD) is a psychiatric disorder with a pervasive pattern of instability in interpersonal relationships, self-image and affects, and with marked impulsivity beginning in early adulthood and present in a variety of contexts. Since they are labeled as “difficult patients”, frequent hospitalizations are needed, and health personnel experience difficulty in their treatment and care, this article will explain the treatment and nursing care for BPD patients.

Keywords: Borderline personality disorder, nursing care; treatment.

Borderline Kişilik Bozukluğu: Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

Gülsüm Ançel, Özlem Durmuş, Gamze Doğaner
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

Borderline (sınırda) kişilik bozukluğu, erken erişkinlik döneminde başlayan, kişiler arası ilişkiler, benlik algısı, duygu durumunda değişkenlik ve dürtü kontrolü gibi sorunların görüldüğü bir psikiyatrik bozukluktur. “Zor hasta” olarak tanımlanan borderline hastaların, sık sık hastaneye yatmalarının gerekmesi ve sağlık çalışanlarının bakım ve tedavide zorluk yaşamaları nedeniyle bu yazıda borderline hastalığı olan bireylerin tedavisi ve hemşirelik bakımının temel özellikleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Borderline kişilik bozukluğu, hemşirelik bakımı; tedavi.

Gülsüm Ançel, Özlem Durmuş, Gamze Doğaner. Borderline Personality Disorder: Treatment and Nursing Care. J Psy Nurs. 2010; 1(3): 133-138

Corresponding Author: Gülsüm Ançel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale