The Process of Stigmatization and Attitude, Belief about Mental Illness and Patient in Turkey: A Systematic Review [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2013; 4(2): 91-101 | DOI: 10.5505/phd.2013.92300

The Process of Stigmatization and Attitude, Belief about Mental Illness and Patient in Turkey: A Systematic Review

Prof. Dr. Olcay Çam, Doç. Dr. Ayşegül Bilge
Department Of Psychiatric And Mental Health Nursing, Ege University Faculty Of Nursing,ızmir, Turkey

It is aimed to provide a critical review through screening literature for the effects of belief, attitude and stigmatization of mental illness and patient. Google and google academic database were screened between 27-11-2012 and 29-08-2013 with the key words of ‘Mental illness, belief, attitude, stigmatization’ and ‘Mentally ill, illness, belief, attitude, stigmatization.’
As a result of the screening, a total of 1439 articles/studies were obtained and 59 suitable results were taken into consideration. The results of review study show that 54.2% of the screened publications were written by psychiatric nurse(s) and 52.5% were published in a refereed journal, while 45.8% were presented as a research article and 22% of the studies were about stigmatization, fight against stigma, and attitudes, beliefs and stigmatization of health professionals towards patient/illness. No recommendation was made about attitude, belief and fight against stigma behavior in 33.9% of the screened studies, while 30.5% emphasized the importance of public education on this matter.
The studies investigating mental illness and attitudes, beliefs and stigmatization for this illness have indicated that professionals and society must reach a consensus and behavior pattern.

Keywords: Mental illness, mentally ill, belief, attitude, stigmatization.

Türkiye’de Ruhsal Hastalığa/ Hastaya Yönelik İnanç, Tutum ve Damgalama Süreci: Sistematik Derleme

Prof. Dr. Olcay Çam, Doç. Dr. Ayşegül Bilge
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ad,izmir

Bu derlemede, ruhsal hastalığa, hastaya yönelik inanç, tutum ve damgalama etkilerini alanyazın taraması yaparak eleştirel bir gözle sergilemek amaçlanmıştır. Yıl sınırlaması gözetmeksizin 27.11.2012-29.08.2013 tarih aralığında Google ve Google Akademi veri tabanı, ‘Ruhsal hastalık inanç, tutum, damgalama’, ‘Ruhsal hasta inanç, tutum, damgalama’, anahtar sözcükleri kullanılarak taranmıştır.
Tarama sonucunda, 1439 makaleye/çalışmaya ulaşılmış, 59 sonuç değerlendirmeye alınmıştır. Taranan yayınların %54.2’si psikiyatri hemşiresi/leri tarafından yazılmış, %52.5’i hakemli dergilerde yayınlanmış, %45.8’i araştırma makalesi olarak sunulmuş ve %22’si damgalama ve damgalama ile mücadele ve sağlık çalışanının hastaya/hastalığa karşı tutum, inanç ve damgalamasını araştıran yayınlar olduğu belirlenmiştir. Tarama sonuçlarının %33.9’unda, inanç, tutum ve damgalamayla mücadele hakkında öneri belirtilmezken, %30.5’i bu konuda toplumun eğitiminin önemliliğini vurgulamıştır.
Ruhsal hastalığa ve hastaya yönelik inanç, tutum ve damgalama ile ilgili yapılan yayınlar; profesyonellerin ve toplumun bu konuda olumlu görüş birliğine ve davranışına ulaşmasının gerekli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ruhsal hastalık, Ruhsal hasta, inanç, tutum, damgalama.

Prof. Dr. Olcay Çam, Doç. Dr. Ayşegül Bilge. The Process of Stigmatization and Attitude, Belief about Mental Illness and Patient in Turkey: A Systematic Review. J Psy Nurs. 2013; 4(2): 91-101

Corresponding Author: Doç. Dr. Ayşegül Bilge, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale