De-escalation model in the simple form as aggression management in psychiatric services* [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(3): 251-259 | DOI: 10.14744/phd.2020.80488

De-escalation model in the simple form as aggression management in psychiatric services*

Didem Ayhan1, Duygu Hicdurmaz2
1Department of Nursing, Mental Health and Psychiatry Nursing, Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Health Science, Balıkesir, Turkey
2Department of Psychiatry Nursing, Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey

Aggression management in psychiatric wards has been a difficult but important issue. Classical methods that have been used in aggression management in the past have a repressive-compelling nature and can cause emotional / physical harm. This has led to the emergence of alternative methods that provide flexibility for the management of aggression. Alternative methods consider the patient's feelings and what is wanted to be expressed. It recommends working with the patient to solve the problem, and in this way aims to reduce the potential harm to patients and health workers. In this article, the de-escalation model in the simple form, developed by Len Bowers (2014) as one of the alternative de-escalation methods, is explained. This model is thought to be a guide for clinical psychiatric nurses in creating a therapeutic environment focused on preventing aggression in psychiatric wards due to its ease of application, low cost, and solution-oriented approach.

Keywords: Aggression, aggression management; aggressive patient; de-escalation methods.

Psikiyatri servislerinde bir saldırganlık yönetimi olarak basitleştirilmiş sakinleştirme modeli*

Didem Ayhan1, Duygu Hicdurmaz2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Balıkesir
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara

Psikiyatri servislerinde saldırganlık yönetimi, zor ancak bir o kadar da önemli bir konudur. Saldırganlık yönetiminde eskiden beri kullanılmakta olan klasik yöntemler genellikle baskıcı-zorlayıcı bir doğaya sahip olup, duygusal/fiziksel zararlara neden olabilmektedir. Bu durum saldırganlığın yönetimi için esnekliğe fırsat veren alternatif yöntemlerin doğuşuna yol açmıştır. Alternatif yöntemler hastanın duygusunu ve anlatmak istediğini önemsemeyi/fark etmeyi ve problemin çözümünde birlikte çalışmayı dikkate alarak hasta ve sağlık çalışanlarında meydana gelmesi olası zararları azaltmayı hedeflemektedir. Bu makalede alternatif sakinleştirme yöntemlerinden biri olan Len Bowers’ın (2014) geliştirdiği basitleştirilmiş sakinleştirme modeli ve uygulama yöntemi anlatılmıştır. Bu model uygulama kolaylığı, maliyet azlığı ve çözüm odaklı yaklaşımı benimsemektedir. Bu sebeple psikiyatri servislerinde saldırganlığı önlemeye odaklı bir terapötik ortam yaratılmasında klinik psikiyatri hemşireleri için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sakinleştirme yöntemleri, saldırgan hasta; saldırganlık; saldırganlık yönetimi.

Didem Ayhan, Duygu Hicdurmaz. De-escalation model in the simple form as aggression management in psychiatric services*. J Psy Nurs. 2020; 11(3): 251-259

Corresponding Author: Didem Ayhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale