The Meaning of Death for Dialysis Patients and Nephrology Nurses and the Role of Nephrology Nurses in Coping with Death [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(3): 141-147 | DOI: 10.5505/phd.2012.75047

The Meaning of Death for Dialysis Patients and Nephrology Nurses and the Role of Nephrology Nurses in Coping with Death

Çiğdem Fulya Dönmez1, Mualla Yılmaz2
1Doğu Akdeniz University Faculty of Health Sciences Nursing. Kıbrıs/Mağusa
2Mersin Üniversitesi School of Health Sciences Psychiatry Nursing Mersin, Türkiye

Death is a difficult-to-discuss topic which is avoided. Developing nephrology nurses’ ability to discuss the concept of death and to express their thoughts and feelings about it will both contribute to their own development and improve the quality of health care provided to patients. Also, nephrology nurses need to collaborate with psychiatric consultation liaison nurses so that nephrology nurses can fulfill their responsibility to provide holistic care to patients and patients’ families. This paper reviews the literature on the meaning of death for nephrology nurses and dialysis patients and presents up-to-date information on the subject.

Keywords: Nephrology nurses, dialysis patients, death

Diyaliz Hastaları ile Nefroloji Hemşireleri İçin Ölüm Kavramının Anlamı ve Ölümle Baş Etmede Nefroloji Hemşiresinin Rolü

Çiğdem Fulya Dönmez1, Mualla Yılmaz2
1Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü. Kıbrıs/Mağusa
2Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Psikiyatri Hemş. ABD Mersin, Türkiye

Ölüm, konuşulması zor ve ertelenen bir kavramdır. Nefroloji hemşirelerinin ölüm kavramını konuşabilmeleri, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri hem nefroloji hemşirelerinin kendi gelişimine katkı sağlayacak hem de hastaya verdiği sağlık bakımının kalitesini artıracaktır. Ayrıca nefroloji hemşirelerinin ölümcül hasta ve ailelerine bütüncül bakım verme sorumluluğunu yerine getirebilmeleri için konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireleri ile işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir. Bu derlemede, nefroloji hemşireleri ve diyaliz hastalarının ölüm kavramının anlamına ilişkin literatür gözden geçirilmekte ve konuyla ilgili güncel bilgiler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nefroloji hemşireleri, diyaliz hastaları, ölüm

Çiğdem Fulya Dönmez, Mualla Yılmaz. The Meaning of Death for Dialysis Patients and Nephrology Nurses and the Role of Nephrology Nurses in Coping with Death. J Psy Nurs. 2012; 3(3): 141-147

Corresponding Author: Çiğdem Fulya Dönmez, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale