Evidence-Based Practice in Psychiatric Nursing [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2010; 1(3): 128-132

Evidence-Based Practice in Psychiatric Nursing

Perihan Güner Küçükkaya
Koç University School Of Nursing, Istanbul

Evidence-based nursing and medicine have existed in health sciences literature for the last 15-20 years, and remain areas of high interest and popularity in the field. Despite being widely discussed in nursing conferences and developed with evidence-based centers of excellence, Evidence-based nursing is reported to have little impact on nursing care. The need for high-quality nursing care based on the best available evidence is not being met adequately in the actual practice of the profession. This article is a review of the rhetoric, reality and recommendations in the practice of evidence-based psychiatric nursing.

Keywords: Research utilization, evidence; evidence-based practice; evidence-based nursing; psychiatric nursing.

Psikiyatri Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulama

Perihan Güner Küçükkaya
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Son 15-20 yıldır literatürde yer alan “kanıta dayalı tıp” ve “kanıta dayalı hemşirelik”, günümüzde en fazla ilgi gösterilen ve en popüler olan konulardır. Literatürde yer almasına, hemşirelik toplantılarında tartışılmasına ve kanıta dayalı mükemmellik merkezleri kurulmasına rağmen, “kanıta dayalı hemşireliğin”, hemşirelik bakımına etkisinin çok az olduğu ifade edilmektedir. Günümüzde artık en iyi ve en güncel kanıtlara dayalı kaliteli bakım gereksinimi olmasına rağmen, mevcut durum bunu karşılayacak düzeyde değildir. Bu makalede, kanıta dayalı psikiyatri hemşireliği konusundaki gerçekler, iddia edilenler ve öneriler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Araştırma kullanımı, kanıt; kanıta dayalı uygulama; kanıta dayalı hemşirelik; psikiyatri hemşireliği.

Perihan Güner Küçükkaya. Evidence-Based Practice in Psychiatric Nursing. J Psy Nurs. 2010; 1(3): 128-132

Corresponding Author: Perihan Güner Küçükkaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale