Unmet Care Needs in Advanced Stage Cancer Patients [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2013; 4(3): 153-158 | DOI: 10.5505/phd.2013.63825

Unmet Care Needs in Advanced Stage Cancer Patients

Nazmiye Kocaman Yıldırım, Nesiba Kaçmaz, Mine Özkan
University Of Istanbul Medical Faculty Department Of Consultation Liaison Psychiaty

While early diagnoses and treatment methods that have been developed contribute to the survival rates of cancer patients, not all patients can be treated curatively. Patients who have advanced stage, recurrent, metastatic and incurable cancer are listed in this category in the literature. Advanced stage cancer patients are observed to have medium to high levels of unmet needs and problems in the current health care system. Health care needs and related problems of such patients include information needs as well as physical, psychological, sexual, social, financial and spiritual aspects of care. Unmet needs are associated with decline in quality of life and patient satisfaction. Palliative care services are on the verge of growing rapidly in Turkey. The current review aims to identify health care needs and the proportion of unmet needs in adult cancer patients with advanced stage, recurrent or metastasized cancer and may serve as a guide for the care of such patients.

Keywords: Advanced cancer, unmeet needs, palliative care, supportive care

İleri Evre Kanser Hastalarının Karşılanmamış Bakım Gereksinimleri

Nazmiye Kocaman Yıldırım, Nesiba Kaçmaz, Mine Özkan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı

Geliştirilen erken tanı ve tedavi yöntemleri kanserli hastaların sağkalımına katkı sağlamakla birlikte, hastaların tümü küratif tedavi edilememektedir. Bu grup literatürde “ileri evre, nüks, metastaz (advanced)” ve “ tedavi edilemez (incurable)” kanserler olarak belirtilmiştir. Mevcut sağlık sisteminde ilerlemiş kanser hastalarının orta veya yüksek düzeyde karşılanmamış gereksinimleri ve problemleri olduğu gösterilmiştir. Bakım gereksinimleri ve problemleri fiziksel, bilgi, iletişim, psikolojik, cinsel, sosyal, finansal ve spiritüel alanları içerir. Karşılanmamış gereksinimler yaşam kalitesinin ve hasta memnuniyetinin azalmasıyla ilişkilidir. Ülkemizde palyatif bakım hizmeti yaygınlaştırılma yolundadır. İleri evre, nüks veya metastaz saptanan yetişkin hastaların bakımında yol gösterici olabilecek bu derleme, hastaların gereksinimlerini, hangi gereksinimlerin ne oranda karşılanmadığını incelemek amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlerlemiş kanser, karşılanmamış gereksinimler, palyatif bakım, destekleyici bakım

Nazmiye Kocaman Yıldırım, Nesiba Kaçmaz, Mine Özkan. Unmet Care Needs in Advanced Stage Cancer Patients. J Psy Nurs. 2013; 4(3): 153-158

Corresponding Author: Nazmiye Kocaman Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale