Creativity in psychiatric and mental health nursing [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2015; 6(2): 100-103 | DOI: 10.5505/phd.2015.26349

Creativity in psychiatric and mental health nursing

Mahire Olcay Çam, Emel Öztürk Turgut
Ege Univesity Faculty Of Nursing, Department Of Psychiatric And Mental Health Nursing

Health services and also individuals should adapt to changing life conditions and innovations with them. Using innovation arise from creativity is common in healthcare field. So creativity is important for nurses which is the profession provides service directly to individuals that are service users. Especially psychiatric and mental health nurses are waited to use their own creativity skills for protecting and developing mental health and fighting against psychiatric diseases. Thus, they can offer positive contributions to themselves and service users. For this reason, importance of creativity in psychiatric and mental health nurses was dealed in the article. Within this scope, the current literature were reviewed by using Google Scholar search engine and, ScienceDirect and Academic Search Complete (EBSCOHOST) databases between March- April 2014. Mainly researches conducted in 2005-2014 were investigated

Keywords: nursing, psychiatric and mental health nursing, creativity

Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde yaratıcılık

Mahire Olcay Çam, Emel Öztürk Turgut
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ad

Değişen yaşam koşulları ve beraberinde gelen yeniliklere, hem sağlık hizmetlerinin hem de bireylerin uyum sağlaması gerekmektedir. Yaratıcılıkla ortaya çıkan yeniliklerin sağlık alanında kullanımı yaygındır. Dolayısıyla sağlık hizmeti alan kişilere doğrudan ulaşan meslek olan hemşirelik için de yaratıcılık, önemli bir kavramdır. Özellikle ruh sağlığını koruma, geliştirme ve hastalıklarla müdahalede ruh sağlığı hastalıkları hemşirelerinin yaratıcılıklarını kullanmaları beklenmektedir. Böylece kendilerine ve hizmet verdikleri kişilere olumlu katkılar sunabilirler. Bu nedenle bu makalede, yaratıcılığın, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği için önemi üzeride durulmuştur. Bu kapsamda, Mart- Nisan 2014 tarihlerinde Google Akademik arama motorunda; ScienceDirect ve Academic Search Complete (EBSCOHOST) veri tabanlarında literatür taraması yapılmıştır. Temel olarak 2005-2014 yıllarında yapılan araştırmalar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, yaratıcılık

Mahire Olcay Çam, Emel Öztürk Turgut. Creativity in psychiatric and mental health nursing. J Psy Nurs. 2015; 6(2): 100-103

Corresponding Author: Emel Öztürk Turgut, Türkiye
LookUs & Online Makale