The Effects Of Infertility On Women’s Mental Health And Role Of Psychiatric Nursing [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2012; 3(2): 80-85 | DOI: 10.5505/phd.2012.02486

The Effects Of Infertility On Women’s Mental Health And Role Of Psychiatric Nursing

Aysel KARACA1, Gül Ünsal2
1Department Of Nursing, Duzce University, Duzce, Turkey
2Department Of Nursing, Marmara University, İstanbul, Turkey

THE EFFECTS OF INFERTILITY ON WOMEN’S MENTAL HEALTH and ROLE OF PSYCHIATRIC NURSING
Family is an important institution in maintaining human existence and raising individuals in line with society’s expectations. Reproduction and fertility are seen as universal functions peculiar to individual and family and having children turn out to be the expected result of family institution. Even though not being able to have a child affects both sexes emotionally, the amount of stress, pressure, anxiety and depression women feel is more than men do. Recent studies have shown that 50 % of infertile women indicated this process as the most challenging situation they have ever experienced. Moreover, psychosocial suffering they have had is similar to that of fatal disease such as cancer and coronary failure. It has been indicated that the most important underlying cause of high levels of stress and anxiety that infertile women experience is the loss of maternity, reproduction, sense of self and genetic continuity. The aim of this compilation is to provide a new perspective into the effects of infertility, a situation which has become widespread recently and can turn into a life crisis for couples, on women’s mental health and also into the role of psychiatric nurses in infertility.
Key words: infertility, woman, mental health, stigmatization and psychiatric nursing

Keywords: İnfertility, woman, mental health, stigmatization and psychiatric nursing

İnfertilitenin Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri Ve Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü

Aysel KARACA1, Gül Ünsal2
1Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Düzce
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

İNFERTİLİTENİN KADIN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN ROLÜ
Aile, insan neslinin devamının sağlanmasında ve toplumun beklentilerine uygun bireyler yetiştirilmesinde büyük önem taşıyan bir kurumdur. Üreme ve doğurganlık birey ve aileye özgü evrensel işlevler olarak görülmekte ve çocuk sahibi olma evlilik kurumunun beklenen sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk sahibi olamama her iki cinsi de duygusal olarak etkilese de kadınların daha fazla stres ve baskı hissettikleri, anksiyete ve depresyon oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Son çalışmalar, infertil kadınların %50’sinin bu süreci yaşamları boyunca karşılaştıkları en sıkıntı verici durum olarak tanımladıklarını ve yaşadıkları psikosoyal acı çekmenin, kanser ve kalp yetmezliği gibi yaşamı tehdit eden hastalığı olanlarla benzer olduğunu ortaya koymuştur. İnfertil kadınların yüksek düzeyde stres ve anksiyete yaşamalarının altında yatan en önemli sebebin infertiliteye bağlı yaşanan annelik duygusunun kaybı, üretkenliğin kaybı, benlik saygısının kaybı, genetik devamlılığın kaybı olduğu bildirilmektedir. Bu derlemenin amacı; son yıllarda giderek yaygınlaşan ve çiftler için bir yaşam krizine dönüşebilen infertilitenin kadınların ruh sağlığı üzerindeki etkileri ve infertilitede psikiyatri hemşirelerinin rolleri konusunda bir bakış açısı sağlamaktır.
Anahtar kelimeler: İnfertilite, kadın, ruh sağlığı, damgalama, pskiyatri hemşireliği

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, kadın, ruh sağlığı, damgalama, pskiyatri hemşireliği

Aysel KARACA, Gül Ünsal. The Effects Of Infertility On Women’s Mental Health And Role Of Psychiatric Nursing. J Psy Nurs. 2012; 3(2): 80-85

Corresponding Author: Aysel KARACA, Türkiye
LookUs & Online Makale