Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Palyatif bakım hizmetlerinde mizahın kullanımı [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(2): 173-179 | DOI: 10.14744/phd.2020.54036

Palyatif bakım hizmetlerinde mizahın kullanımı

Beyhan Bag
Serbest Yazar, Mannheim - Almanya

Palyatif bakımla birlikte ağrı yönetiminde gelişmeler, hastalık belirtilerinin hafifletilmesine yönelik girişimlerdeki yenilikler, terminal dönemde bulunan hastaların gereksinimleri daha merkezi bir alana taşındı. Hastalarla olan iletişim, kişilerarası ilişkiler yeniden bu dönemi deneyimleyen bireylerle ilgili araştırmaların konusunu oluşturmaya başlamıştır. Mizahın da palyatif bakım uygulamalarında kullanımı bu gelişmelere paralel seyreder. Bu makalede mizahın palyatif bakım uygulamalarındaki yeri ve hemşirelik uygulamalarında kullanılabilirliği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, mizah; palyatif bakım.

The use of humor in palliative care services

Beyhan Bag
Freelance Writer, Mannheim - Germany

Developments in pain management with palliative care, improvement in attempts to alleviate the symptoms of the disease, the needs of patients in the terminal illness period have moved to a more central point. Communication with patients and interpersonal relationships have begun to form the subject of research on individuals experiencing this period. The use of humor in palliative care units goes hand in hand with these developments. In this article, the place of humor in palliative care practices and its usability in nursing practices are discussed.

Keywords: Humor, nursing; palliative care.

Beyhan Bag. The use of humor in palliative care services. J Psy Nurs. 2021; 12(2): 173-179

Sorumlu Yazar: Beyhan Bag, Germany
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale