Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2018
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

EDITÖR'DEN
2.
Editörden
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Postpartum depresyon ve etkileyen faktörler: 2000–2017 araştırma sonuçları
Postpartum depression and the factors affecting it: 2000-2017 study results
Fatma Ay, Eliz Tektaş, Arife Mak, Nalan Aktay
doi: 10.14744/phd.2018.31549  Sayfalar 147 - 152

4.
Huzurevinde yaşayan yaşlıların bilişsel işlev düzeyi, depresyon ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi
An evaluation of cognitive function, depression, and quality of life of elderly people living in a nursing home
Ayşe İnel Manav, Saliha Bozdoğan Yeşilot, Pınar Yeşil Demirci, Gürsel Öztunç
doi: 10.14744/phd.2018.26817  Sayfalar 153 - 160

5.
Borderline kişilik bozukluğunun MMPI profil özellikleri
The MMPI profile traits of borderline personality disorder
Nazan Emil Öğünç, Nurhan Eren, Doğan Şahin, Ebru Temiz, M. Bilgin Saydam
doi: 10.14744/phd.2018.59002  Sayfalar 161 - 169

6.
Bipolar Bozuklukta Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu’nun (BBYKÖ-KF) Türkçe psikometrik özellikleri
Psychometric properties of the Turkish Version of the Brief Quality of Life in Bipolar Disorder (Brief QoL.BD) Scale
Funda Gümüş, Sibel Çakır, Sermin Kesebir, Erin E. Michalak, Greg Murray
doi: 10.14744/phd.2018.93723  Sayfalar 170 - 174

DENEYSEL ARAŞTIRMA
7.
Kronik ruhsal bozukluk tanısı alan hastaların bakım verenlerine verilen psikoeğitimin yaşadıkları güçlük ve psikososyal uyumlarına etkisi
Effects of psychoeducation applied to caregivers of patients diagnosed with chronic mental disorder on caregivers’ difficulties and psychosocial adaptations
Leyla Baysan Arabacı, Ayşe Büyükbayram, Yeliz Aktaş, Nuray Taşkın
doi: 10.14744/phd.2018.88700  Sayfalar 175 - 185

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
8.
Toplum ruh sağlığı merkezlerinde çalışan profesyonellerin gözünden toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri
Community based mental health services, in the eye of community mental health professionals
Seda Attepe Özden, Arzu İçağasıoğlu Çoban
doi: 10.14744/phd.2018.00922  Sayfalar 186 - 194

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Bir üniversite hastanesindeki hemşirelerde iş-aile çatışması ile örgütsel sessizlik ve sosyal destek algısı arasındaki ilişkiler
The relationship between work-family conflict, organizational silence and social support in nurses at a university hospital
Şehrinaz Polat, Leman Kutlu, Fatma Ay, Habibe Ayyıldız Erkan, Leyla Afşar Doğrusöz
doi: 10.14744/phd.2018.38278  Sayfalar 195 - 204

DERLEME
10.
Hemşirelerde profesyonel yaşam kalitesi: Merhamet memnuniyeti ve merhamet yorgunluğu
Professional Quality of Life in Nurses: Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue
Gülay Yılmaz, Besti Üstün
doi: 10.14744/phd.2018.86648  Sayfalar 205 - 211

11.
Psikolojik ilk yardım ve hemşirelik
Psychological first aid and nursing
Nurhayat Kılıç, Nuray Şimşek
doi: 10.14744/phd.2017.76376  Sayfalar 212 - 218

LookUs & Online Makale