Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2015
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Acil serviste çalışan hemşirelerin şiddete maruz kalma durumu ve iş doyumuna etkili olan faktörlerin incelenmesi
Investigation of Effects of Exposure to Violence and Affecting Factors on Job Satisfaction of Emergency Nurses
Arzu Bahar, Simge Şahin, Zehra Akkaya, Muhammed Alkayiş
doi: 10.5505/phd.2015.18189  Sayfalar 57 - 64

3.
Kanser hastalarının bilgi kaynakları, bilgi gereksinimleri ve sağlık personelinden beklentilerinin incelenmesi
Investigation of cancer patients’ information sources, information needs and expectations of health professionals
Hatice Akgül Başkale, Pınar Serçekuş, Neslihan Partlak Günüşen
doi: 10.5505/phd.2015.49091  Sayfalar 65 - 70

4.
Kars’ta gebelerin ev ziyareti ile ruhsal durumlarının belirlenmesi
The determination of mental status of pregnants by home visiting in Kars
Nihal Bostancı Daştan, Nihal Deniz, Buket Şahin
doi: 10.5505/phd.2015.91885  Sayfalar 71 - 78

5.
Psikiyatri kliniğinde refakatçi uygulamasına yönelik hasta yakınlarının ve sağlık profesyonellerinin görüşleri
Opinions of patients’ relatives and health professionals regarding patient accompaniment in the department of psychiatry
Zekiye Çetinkaya Duman, Figen Şengün İnan, Gülşen Moursel, Hatice Çakar
doi: 10.5505/phd.2015.30974  Sayfalar 79 - 84

6.
Şizofreni ve kronik böbrek yetmezliği hastalarına evde bakım veren aile üyeleri ve bakım rolü olmayan bireylerde suçluluk ve utanç düzeylerinin karşılaştırılması
The comparison levels of feeling guilty and embarrassment in the family members nursing schizophrenia and chronic renal failure patients, and in individuals having no nursing role
Burcu Ceylan, Ali Savaş Çilli
doi: 10.5505/phd.2015.40412  Sayfalar 85 - 90

7.
Demansı Olan Birey ile Yaşamak: Olgubilim Çalışması
Living With A Person Who Has Dementia: A Study Of Phenomenology
Neslihan Lök, İlhan Günbayı, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.5505/phd.2015.54376  Sayfalar 91 - 99

DERLEME
8.
Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde yaratıcılık
Creativity in psychiatric and mental health nursing
Mahire Olcay Çam, Emel Öztürk Turgut
doi: 10.5505/phd.2015.26349  Sayfalar 100 - 103

LookUs & Online Makale