Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - 2014
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

2.
Editörden
Editorial

Sayfa IV

DENEYSEL ARAŞTIRMA
3.
Koroner Anjiyografi ve Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti İşlemi Öncesi Uygulanan Müzik Eşliğinde Progresif Kas Gevşeme Egzersizinin Bireylerin Anksiyete Düzeylerine Olan Etkisi
The Effects of Progressive Relaxation Exercises Applied with Music Before Coronary Angiography and Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty on the State and Trait Anxiety of People
Özgür Demir, Hülya Arslantaş
doi: 10.5505/phd.2014.78942  Sayfalar 113 - 121

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
4.
Kırsal Bir Bölgedeki Yetişkinlerde Ruhsal Sorunların Belirlenmesi
An Identification of Mental Problems Experienced by Adults in a Rural Area
Ebru Dığrak, Deniz Koçoglu, Belgin Akın
doi: 10.5505/phd.2014.35220  Sayfalar 122 - 128

5.
Muhtarlara Verilen Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama İle Mücadele Eğitiminin Etkililiğinin Araştırılması
Investigating the Effectiveness of Education of the Fight Against Stigma on Mental Illness to Headmen
Mahire Olcay Çam, Ayşegül Bilge, Esra Engin, Zehra Baykal Akmeşe, Emel Öztürk Turgut, Nurcan Çakır
doi: 10.5505/phd.2014.22931  Sayfalar 129 - 136

6.
Hemşirelerin Profesyonel Değerleri ve Etkileyen Faktörler
Nurses’ Professional Values and Affecting Factors
Songul Göriş, Züleyha Kılıç, Özlem Ceyhan, Arzu Şentürk
doi: 10.5505/phd.2014.74046  Sayfalar 137 - 142

7.
Bir Grup Şizofreni Hastasında Tedaviye Uyum ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
The Determination of Treatment Adherence and Affecting Factors Among a Group of Patients with Schizophrenia
Gül Dikeç, Yasemin Kutlu
doi: 10.5505/phd.2014.02886  Sayfalar 143 - 148

8.
Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Kadına İlişkin “Namus” Algısı
Turkish Youth’s Perception of Sexuality / “Honor” in Relation to Women
Elif Gürsoy, Hediye Arslan Özkan
doi: 10.5505/phd.2014.18480  Sayfalar 149 - 159

DERLEME
9.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Dayanıklılık ve Yaratıcılık
Resiliency and Creativity in Psychiatric and Mental Health Nursing
Olcay Çam, Emel Öztürk Turgut, Ayşe Büyükbayram
doi: 10.5505/phd.2014.64326  Sayfalar 160 - 163

LookUs & Online Makale