Merhametli bakım: Yararları, engeller ve öneriler [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(2): 148-153 | DOI: 10.14744/phd.2020.88557

Merhametli bakım: Yararları, engeller ve öneriler

Tuğba Pehlivan1, Perihan Güner2
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Eğitimci Hemşire, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul

Başkalarının acısını anlamayı ve azaltmak için harekete geçmeyi gerektiren ve son yıllarda hemşirelik literatüründe önem kazanan merhamet kavramı, bakımda da temel bir değer olarak düşünülmektedir. Merhametli bakım davranışı, başkalarının değerlerini anlamayı, onlarla ilişki kurmayı ve o kişi için anlamlı bir şekilde tepki vermeyi gerektirmektedir. Merhametli bakımın hasta bakım kalitesi üzerinde önemli etkilerinin olduğu bilinmekte ve hasta merkezli bakımın vazgeçilmez bir unsuru olduğu ifade edilmektedir. Son yıllarda klinik bakım ortamında merhametin hastalar üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak literatürde, merhametli bakımın hasta bakımı üzerindeki etkisinin açıkça tanımlanmadığı ve yeterince incelenmediği belirtilmektedir. Bu derlemede, merhametli bakımın hastalar için yararları literatür ve vaka örnekleri ile aktarılmıştır. Merhametli bakımın yararları; ‘hemşirelerde hasta/aileleri bakıma dahil etme anlayışında artma, hastaların/ailelerin gereksinimlerini belirleyebilme ve uygun yaklaşımda bulunabilme becerisinde artma, hasta sonuçları üzerine olumlu etki’ başlıkları altında sınıflandırılarak tartışılmıştır. Ayrıca merhametli bakım sunmayı olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörlerin gözden geçirilmesi hemşirelere uygulamada yol göstermesi bakımından önemlidir. Bu doğrultuda, literatür ışığında merhametli bakım sunmada engeller; çalışma ortamı kaynaklı ya da bireysel faktörler olarak ele alınmış ve ayrıca merhametli bakımın sunulması için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Engeller, hemşirelik; merhametli bakım; öneriler; yararlar.

Compassionate care: Benefits, barriers and recommendations

Tuğba Pehlivan1, Perihan Güner2
1Department of Educator Nurse, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Psychiatric Nursing, Koç University Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

Compassionate care behavior requires understanding others' values, establishing relationships with them, and responding to them in meaningful ways. Compassionate care has important effects on patient care quality and is an indispensable element of patient-centered care. In recent years, studies of the effects of compassion on patients in clinical care have started to emerge. However, the literature reports that the effect of compassionate care on patient care has not been clearly defined nor has it been examined sufficiently. This review describes the benefits of compassionate care reported in the literature and example cases. It classifies the benefits of compassionate care as: positive effects on patient outcomes, improving nurses' understanding of involving patients and families in care, the ability to identify the needs of patients and families, and the ability to use appropriate approaches. Reviewing the factors that affect compassionate care positively or negatively is important in terms of guiding nursing practices. That is why this study also discusses the barriers to the provision of compassionate care related to work environment and individual factors and recommendations for compassionate care.

Keywords: Barriers, benefits; compassionate care; nursing; recommendations.

Tuğba Pehlivan, Perihan Güner. Compassionate care: Benefits, barriers and recommendations. J Psy Nurs. 2020; 11(2): 148-153

Sorumlu Yazar: Tuğba Pehlivan, Türkiye
LookUs & Online Makale