Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2021
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Anksiyete bozukluğu olan hastalarda bilişsel yaklaşım temelli hemşirelik uygulamasının hastaların tedaviyle ilgili otomatik düşünceleri üzerine etkisi
The effect of the cognitive aproach-based nursing practice in the patients with anxiety disorder on the patients’ authomatic thoughts related to treatment
Meltem Meriç, Fahriye Oflaz
doi: 10.5505/phd.2013.91300  Sayfalar 109 - 118

3.
Sağlık Profesyoneli Olacak Öğrencilerin Ölüme Karşı Tutumları, Ölüm Kaygıları Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen Değişkenler
The Attitudes of the Students Who Will Become Madicalcare Professional Aganist the Death And the Relations with These Attitudes and Their Death Anxieties And the Variables Which Affect Attitudes
Ayşegül Bilge, Nadide Embel, Fatma Gül Kaya
doi: 10.5505/phd.2013.08108  Sayfalar 119 - 124

4.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Durumlara Yaklaşma ve Kaçınma Motivasyon Düzeylerine Etkisi
The Effect of Mental Health and Psychiatric Nursing Course on the Approach and Avoidance Motivation Levels to Emotional Situations of Nursing Students
Satı Dil, Burcu Aykanat
doi: 10.5505/phd.2013.94914  Sayfalar 125 - 130

5.
Okul Çocuklarında Somatizasyon ve Somatik Belirtiler Nedeniyle Okul Revirine Başvuru Durumu
The Somatization in Schoolchildren and The Status of The Visiting The School Health Office with Somatic Complaints
Fatma Nevin Şişman, Hasibe Kadıoğlu, Ayşe Ergün, Saime Erol
doi: 10.5505/phd.2013.66376  Sayfalar 131 - 136

6.
Madde Kullanım Bozukluğu Olan ve Olmayan Ergenlerin Bağlanma Stilleri, Anne Baba Tutumları ve Sosyal Destek Algıları Yönünden Karşılaştırılması
Comparison Of The Attachment Styles, Parent Attitudes and Social Supports Of Normal Adolescence And Adolescence Diagnosed With Substance Use Disorder
Hilal Aydoğdu, Mahire Olcay Çam
doi: 10.5505/phd.2013.86580  Sayfalar 137 - 144

7.
Kronik Ruhsal Sorunlu Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Tükenmişlik ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of Relationship in Between Burnout and Depression in Primary Caregivers of Chronic Mental Problem Patients
Havva Tel, Şükran Ertekin Pınar
doi: 10.5505/phd.2013.58088  Sayfalar 145 - 152

DERLEME
8.
İleri Evre Kanser Hastalarının Karşılanmamış Bakım Gereksinimleri
Unmet Care Needs in Advanced Stage Cancer Patients
Nazmiye Kocaman Yıldırım, Nesiba Kaçmaz, Mine Özkan
doi: 10.5505/phd.2013.63825  Sayfalar 153 - 158

LookUs & Online Makale