Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2010
1.
Ön Sayfalar
Frontmatter

Sayfalar I - III

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Hemşirelerin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerini Tanıma Durumları
Nurses’ Recognition of Post-Traumatic Stress Disorder Symptoms
Fahriye Oflaz, Celale T. Özcan, Sevinç Taştan, Hatice Çiçek, Özlem Aslan, Huriye Vural
Sayfalar 1 - 6

3.
Hasta Yakınlarına Göre Kronik Psikiyatrik Bozukluğu Olan Hastaların Tedaviye Uyumu
Compliance to Treatment Among Chronic Psychiatric Disorder Patients According to Their Relatives
Havva Tel, Sibel Doğan, Birgül Özkan, Sibel Çoban
Sayfalar 7 - 12

4.
Hipertansiyonu Olan Hastalarda Öfke ve Öz-Bakım Gücü İlişkisi
The Relationship between Anger and Self-Care Agency in Patients with Hypertension
Ayşegül Savaşan
Sayfalar 13 - 17

5.
Üniversite Sınavına Hazırlanan Bir Grup Öğrencinin Kendilik Algıları ve Ruhsal Belirtileri Arasındaki İlişki
The Relationship between Self-Perception and Psychiatric Symptoms in a Group of Students Preparing for the University Entrance Examination
Gül Ünsal Barlas, Semra Karaca, Nevin Onan, Özlem Işıl
Sayfalar 18 - 24

6.
Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu
Life Satisfaction of University Students Living at Home or in the Dormitory
Gönül Özgür, Aysun Babacan Gümüş, Banu Durdu
Sayfalar 25 - 32

DERLEME
7.
Kişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Girişimleri - Bölüm I
Personality Disorders and Nursing Interventions - Part I
Nurhan Eren
Sayfalar 33 - 38

8.
Çözümlenmemiş Bir Konu: Psikiyatrik Bozukluğu Olan Hastanın Gönülsüz/Zorla Tedavi Edilmesi
An Unresolved Issue: Involuntary/Compulsory Treatment of Patients with Psychiatric Disorders
Rahime Aydın Er, Mine Şehiraltı
Sayfalar 39 - 42

OLGU SUNUMU
9.
Ergende Esrar Kullanımı: Toplum Ruh Sağlığı Yaklaşımı (Olgu Sunumu)
The Use of Marijuana in Adolescents: Societal Mental Health Approach (A Case Report)
Dilek Akkuş
Sayfalar 43 - 46

LookUs & Online Makale