Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hastaların ve Çalışan Hemşirelerin Psikiyatri Servis Ortam Algılarının ve Etmenlerin Karşılaştırılması [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2013; 4(2): 102-102

Hastaların ve Çalışan Hemşirelerin Psikiyatri Servis Ortam Algılarının ve Etmenlerin Karşılaştırılması

Emel Ozturk
Ege University

Keywords: Psychiatry Service, Perception

Hastaların ve Çalışan Hemşirelerin Psikiyatri Servis Ortam Algılarının ve Etmenlerin Karşılaştırılması

Emel Ozturk
Ege Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri Servisi, Algı

Emel Ozturk. Hastaların ve Çalışan Hemşirelerin Psikiyatri Servis Ortam Algılarının ve Etmenlerin Karşılaştırılması. J Psy Nurs. 2013; 4(2): 102-102

Corresponding Author: Emel Ozturk, Türkiye
LookUs & Online Makale