Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluating the state of child and adolescent psychiatric nursing in the context of clinical practice and regulation in Turkey [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(3): 227-231 | DOI: 10.14744/phd.2019.03371

Evaluating the state of child and adolescent psychiatric nursing in the context of clinical practice and regulation in Turkey

Sibel Çaynak, Buket Şimşek Arslan, Saliha Hallaç, İlkay Keser, Kadriye Buldukoğlu
Department of Psychiatric Nursing, Akdeniz University Faculty of Nursing, Antalya, Turkey

Keywords: Child and Adolescent Psychiatry, Psychiatric Nursing, Regulation, Clinical Practice, Review

Ülkemizde çocuk ve adölesan psikiyatrisi hemşireliğinin durumunun bir uygulama ve bir yönetmelik bağlamında değerlendirilmesi

Sibel Çaynak, Buket Şimşek Arslan, Saliha Hallaç, İlkay Keser, Kadriye Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

Anahtar Kelimeler: Çocuk Adölesan Psikiyatrisi, Psikiyatri Hemşireliği, Yönetmelik, Klinik Uygulama, Derleme

Sibel Çaynak, Buket Şimşek Arslan, Saliha Hallaç, İlkay Keser, Kadriye Buldukoğlu. Evaluating the state of child and adolescent psychiatric nursing in the context of clinical practice and regulation in Turkey. J Psy Nurs. 2019; 10(3): 227-231

Corresponding Author: Buket Şimşek Arslan, Türkiye
LookUs & Online Makale