Existential Anxiety and Sense of Guilt for Mental Health [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-38268 | DOI: 10.14744/phd.2022.38268

Existential Anxiety and Sense of Guilt for Mental Health

Senem Önol1, Esra Engin2
1Izmir Provincial Health Directorate, Public Health Services Presidency, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Nursing, Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, İzmir, Turkey

Living without meaning, purpose, values, or ideals causes significant anxiety. Since it is not possible to design life in advance, individuals have to create their own meanings. “Feeling guilt for being” that existential theorists suggest contradicts the sense of incompleteness or the fact that we are not who we should be. It is about noticing the fact that our actions and choices mean far less than our full being as individuals. This sense of guilt is neither considered neurotic nor a symptom that needs to be treated. Existential guilt is something more than a distressing affective state, which is a symptom that needs to be studied and eradicated.

Keywords: A feeling of guilt, existential anxiety, mental health

Ruh Sağlığı İçin Varoluşsal Kaygı Ve Suçluluk Duygusu

Senem Önol1, Esra Engin2
1İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı,İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Anlam, amaç, değerler veya idealler olmadan yaşamak büyük kaygıya neden olur. Yaşamın daha önceden tasarlanması olanaksız olduğundan, bireyler kendilerine ait anlamları oluşturmak durumundadır. Varoluşçu kuramcıların sözünü ettiği ‘‘var olma nedeniyle suçluluk hissetmek’’ tamamlanmamış olmak duygusuyla veya olmamız gereken kişi olmadığımız gerçeğiyle çelişir. Bu durum, eylemlerimizin ve tercihlerimizin tam anlamıyla bir birey olmamızdan çok daha az şeyler ifade ettiğinin farkına varılmasıdır. Bu suçluluk duygusuna ne nevrotik olarak ne de tedavi edilmesi gereken bir belirti olarak bakılır. Varoluşsal suçluluk, üzerinde çalışılması ve yok edilmesi gereken bir belirti olan sıkıntılı duygulanım durumundan daha fazla bir şeydir; eğer bu durum önemsenirse insanı kişisel tamamlamaya götürecek bir rehber olarak işlev görecek olan içten gelen bir ses olarak görülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Suçluluk duygusu, varoluşsal kaygı, ruh sağlığıCorresponding Author: Senem Önol, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale