Psikiyatri Hemşireliği Dergisi - J Psy Nurs: 12 (4)
Cilt: 12  Sayı: 4 - 2021
1.
Önsayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - IV

EDITÖR'DEN
2.
Editör'den
Editorial
Hülya Arslantaş
Sayfalar V - VI

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
COVID-19 tanısı alan ve almayan hemşirelerin psikolojik dayanıklılık, mesleki doyum ve korku düzeylerinin değerlendirilmesi
Assessment of psychological resilience, job satisfaction, and fear level of nurses infected and not infected with the COVID-19 virus
Ayşe Gökce Işıklı, Hakan Şen, Duygu Soydaş
doi: 10.14744/phd.2021.57983  Sayfalar 281 - 278

4.
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip ebeveynlerin istismar konusundaki farkındalıklar
Awareness about potential abuse among parents of children with autism spectrum disorder
Yeşim Zülkar, Selin Söyünmez, Fatma Dilek Turan, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.14744/phd.2021.78055  Sayfalar 288 - 296

5.
İnfertil kadınların yaşadıkları aile içi şiddet ve baş etme yöntemleri
Marital violence against infertile women and their coping strategies
Arife Çalışkan, Filiz Süzer Özkan
doi: 10.14744/phd.2021.46503  Sayfalar 297 - 306

6.
The use of virtual social networks and the relationship to emotional intelligence among nursing students
Jamal Hamah-morad, Ali Mostafazadeh, Hossein Namdar Areshtanab, Hossein Ebrahimi, Mohammad Arshadi Bostanabad, Mina Hosseinzadeh
doi: 10.14744/phd.2021.14237  Sayfalar 307 - 313

7.
COVID-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının anksiyete düzeylerinin psikolojik sağlamlıkları ve yaşadıkları sorunlar açısından incelenmesi
An analysis of the healthcare personnel’s anxiety levels during the COVID-19 pandemic in terms of their psychological resilience and the problems they experienced
Semra Saruç, Ayşe Kızıltaş
doi: 10.14744/phd.2021.04378  Sayfalar 314 - 323

8.
COVID-19 pandemisi Türkiye'deki bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğine olan ayaktan başvuruları ve konsültasyon istemlerini nasıl etkiledi?
How did the COVID-19 pandemic affect outpatient presentations and consultation requests at a university hospital psychiatry clinic in Turkey?
Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Esma Akpınar Aslan, Burcu Eser, İlker Güneysu, Ahmet Ekrem Savaş, Sare Aydın
doi: 10.14744/phd.2021.48108  Sayfalar 324 - 332

9.
Kronik kaşıntılı hastalarda algılanan stres ve stresle baş etme yöntemleri
Perceived stress level and methods of coping with stress in patients with chronic itching
Sema Yabaci, Dilek Efe Arslan, Nazan Kılıç Akça
doi: 10.14744/phd.2021.97752  Sayfalar 333 - 340

10.
Şizofreni tanılı bireylerin çalışma yaşamına ilişkin görüşleri: Kalitatif çalışma
Views of individuals diagnosed with schizophrenia on working life: A qualitative study
Zekiye Çetinkaya Duman, Gülsüm Zekiye Tuncer, Ayşe Sarı, Koksal Alptekin
doi: 10.14744/phd.2021.80947  Sayfalar 341 - 349

SISTEMATIK DERLEME
11.
Çocuk ve adölesanlarda psikososyal iyilik halini geliştirmeye yönelik okul temelli ruh sağlığı programları: Sistematik inceleme
School-based mental health programs for improving psychosocial well-being in children and adolescents: Systematic review
Gizem Bıdık, Fatma Nevin Sisman
doi: 10.14744/phd.2021.14471  Sayfalar 350 - 361

LookUs & Online Makale