Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Professional Quality of Life in Nurses: Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(3): 205-211 | DOI: 10.14744/phd.2018.86648

Professional Quality of Life in Nurses: Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue

Gülay Yılmaz1, Besti Üstün2
1Department of Nursing, Bozok University Faculty of Health Sciences, Yozgat, Turkey
2Department of Nursing, Üsküdar University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Nurses as facilitators are experiencing various painful experiences throughout their working life. These experiences have both positive and negative consequences and they affect the nurses’ professional quality of life. The professional quality of life has two dimensions: compassion satisfaction and compassion fatigue. The aim of this study is to discuss the concepts of compassion satisfaction and compassion fatigue, which are indicative of the professional quality of life, the developmental process of these situations, the physical and mental changes in the nurses, and the situations that can affect the professional quality of life. Studies show that compassion fatigue is increasing steadily; this reduces the nurses’ professional quality of life.

Keywords: Compassion fatigue, compassion satisfaction; nursing; professional quality of life.

Hemşirelerde profesyonel yaşam kalitesi: Merhamet memnuniyeti ve merhamet yorgunluğu

Gülay Yılmaz1, Besti Üstün2
1Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Yozgat
2Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Hemşireler yardım edici olarak çalışma yaşamları boyunca çeşitli acı çekme deneyimleri ile karşılaşmaktadır. Bu deneyimlerin hem olumlu hem de olumsuz sonuçları bulunmaktadır ve hemşirelerin profesyonel yaşam kalitesini etkilemektedir. Profesyonel yaşam kalitesinin iki boyutu vardır. Bunlar merhamet memnuniyeti ve merhamet yorgunluğudur. Bu çalışmada amaç; profesyonel yaşam kalitesinin göstergeleri olan merhamet memnuniyeti ve merhamet yorgunluğu kavramlarını, bu durumların gelişim sürecini, hemşirelerdeki fiziksel ve ruhsal değişimleri, profesyonel yaşam kalitesini etkileyebilecek durumları tartışmaktır. Çalışmalar merhamet yorgunluğunun giderek arttığını ve hemşirelerin profesyonel yaşam kalitesini azalttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, merhamet memnuniyeti; merhamet yorgunluğu; profesyonel yaşam kalitesi.

Gülay Yılmaz, Besti Üstün. Professional Quality of Life in Nurses: Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue. J Psy Nurs. 2018; 9(3): 205-211

Corresponding Author: Gülay Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale