Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Compassionate care: Can it be defined, provided, and measured? [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(1): 64-69 | DOI: 10.14744/phd.2019.20082

Compassionate care: Can it be defined, provided, and measured?

Tuğba Pehlivan1, Perihan Güner2
1Koç University Hospital, Educator Nurse, İstanbul, Turkey
2Department of Psychiatric Nursing, Koç University Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

The concept of compassion inherent in the nursing profession is a significant value. It motivates nurses to act ethically and in a sensitive way while providing care. Compassion is an essential element of good nursing care. Thus, compassionate care is not only a significant part of modern patient care but also a vital function of professional nursing. Although it is known as a fundamental characteristic of nursing, there are limited data about the characteristics of compassion. More data is needed regarding whether and how often compassion is included in nursing practices. As with the concept of compassion, there are difficulties with the exact definition of compassionate care, what compassionate care behaviors include, and how provision of compassionate care can be proven or measured. This review comprehensively discusses information regarding the concept of compassion and its significance in nursing, compassionate care, and compassionate care behaviors. We also discuss measurement of compassionate care in accordance with the current literature.

Keywords: Compassion, compassionate care; Compassionate care behaviors; measurement tools; nursing care.

Merhametli bakım: Tanımlanabilir mi, verilebilir mi, ölçülebilir mi?

Tuğba Pehlivan1, Perihan Güner2
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul

Hemşirelik mesleğinin özünde bulunan merhamet kavramı, hemşireleri bakım verirken etik açıdan hassas bir şekilde davranmaya motive edici önemli bir değer olarak görülmektedir. İyi bir hemşirelik bakımı için, merhametin kaçınılmaz bir öge olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, merhametli bakımın, modern hasta bakımının önemli bir parçası olup, aynı zamanda profesyonel hemşireliğin de hayati bir fonksiyonu olduğu söylenebilir. Ancak, hemşireliğin temel özelliklerinden biri olarak bilinmesine rağmen, merhametin özellikleri, hemşirelik uygulamalarında yer alıp almadığı ya da ne sıklıkta yer aldığı gibi konularda sınırlı veri bulunmaktadır. Merhamet kavramında olduğu gibi, merhametli bakımın da tam olarak tanımı, merhametli bakım davranışlarının neler olduğu, merhametli bakımın verildiğinin nasıl kanıtlanacağı ve ölçülebileceği gibi konularda da zorluklar olduğu ifade edilmektedir. Bu derlemede, merhamet kavramı ve hemşirelikteki önemi, merhametli bakım, merhametli bakım davranışları ve merhametli bakımın ölçümü ile ilgili bilgiler mevcut literatür ışığında kapsamlı olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, merhamet; merhametli bakım; merhametli bakım davranışları; ölçme araçları.

Tuğba Pehlivan, Perihan Güner. Compassionate care: Can it be defined, provided, and measured?. J Psy Nurs. 2020; 11(1): 64-69

Corresponding Author: Tuğba Pehlivan, Türkiye
LookUs & Online Makale