J Psy Nurs: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Editörden
Editorial
Nurhan Eren, Nazmiye Kocaman Yıldırım
Sayfa I (41 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde uygulanan rehabilitasyon programlarına katılan ve katılmayan şizofreni hastalarının bazı sosyodemografik ve hastalıkla ilişkili özellikleri ile tedaviye uyumları ve öz-yeterlilikleri açısından tanımlanması
Identifying the schizophrenia patients attending the rehabilitation program conducted in Community Mental Health Centers in terms of some demographic variables, characteristics related to the ailment, adaptation to the treatment and self-efficacies
Gonca Üstün, Leyla Küçük, Sevim Buzlu
doi: 10.14744/phd.2018.87699  Sayfalar 69 - 79 (296 kere görüntülendi)

3.
Şizofreni hastalarında aile ortamı, içselleştirilmiş damgalanma ve yaşam kalitesi
Schizophrenia patients’ family environment, internalized stigma and quality of life
Ebru Karaağaç Özçelik, Arzu Yıldırım
doi: 10.14744/phd.2017.07088  Sayfalar 80 - 87 (236 kere görüntülendi)

4.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerde Dispne Düzeyi ve Dispne Algıları ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the relationshipbetween the levels and perceptions of dyspnea and the levels of anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients
Özge Kapısız, Fatma Eker
doi: 10.14744/phd.2018.53244  Sayfalar 88 - 95

5.
Üniversite öğrencilerinin intihara ilişkin bilgi düzeyleri ve intihar eden kişilere yönelik damgalama tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of knowledge level about suicide and stigmatizing attitudes in university students toward people who commit suicide
Ayfer Öztürk, Semiha Akın
doi: 10.14744/phd.2018.49389  Sayfalar 96 - 104 (178 kere görüntülendi)

6.
Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeyleri ile uyku kalitesi arasındaki ilişki
The relationship between exam anxiety levels and sleep quality of senior high school students
Selmin Köse, Şükran Kurucu Yılmaz, Sonay Göktaş
doi: 10.14744/phd.2018.05025  Sayfalar 105 - 111 (388 kere görüntülendi)

7.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ruhsal sağlık durumlarının ve mizah tarzlarının incelenmesi
Examination of humor styles and mental health status of health services students in vocational schools
Şeyda Ökdem, Ebru Akgün Çıtak, Sevcan Avcı Işık, Nalan Özhan Elbaş
doi: 10.14744/phd.2017.29981  Sayfalar 112 - 118

8.
Yönetici hemşirelerin kişilik özellikleri ve etkileyen kişisel ve mesleki özellikler
Personality characteristics of nurse managers: The personal and professional factors that affect their performance
Handan Alan, Ulku Baykal
doi: 10.14744/phd.2017.08870  Sayfalar 119 - 128 (175 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Merhamet yorgunluğu: Bilinenler, bilinmeyenler
Compassion fatigue: The known and unknown
Tuğba Pehlivan, Perihan Güner
doi: 10.14744/phd.2017.25582  Sayfalar 129 - 134 (278 kere görüntülendi)

10.
Duygusal yeme, besin alımını etkileyen faktörler ve temel hemşirelik yaklaşımları
Emotional eating, the factors that affect food intake, and basic approaches to nursing care of patients with eating disorders
Yeliz Serin, Nevin Şanlıer
doi: 10.14744/phd.2018.23600  Sayfalar 135 - 146 (408 kere görüntülendi)

 
LookUs & Online Makale