J Psy Nurs: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Psikiyatri Hemşireliğinin Kuramsal Çerçevesi-I
Theoretical Framework of Psychiatric Nursing-I
Perihan Güner, Tuğba Pehlivan
doi: 10.5505/phd.2016.52244  PHD 2016; 7 - 1 | Sayfalar 50 - 54 (1322 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Bir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation Of The Relationship Between Disability And Depression In Elderlies Staying in A Physical Therapy and Rehabilitation Hospital
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu
doi: 10.5505/phd.2016.95866  PHD 2016; 7 - 1 | Sayfalar 18 - 24 (1094 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Kişilerarası Duyarlılık ve Hemşirelik
Nursing and Interpersonal Sensitivity
Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
doi: 10.5505/phd.2016.96158  PHD 2016; 7 - 1 | Sayfalar 45 - 49 (955 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin Akademik Başarılarına Etkisi
The Effect of Perceived Social Support on Academic Achievement in Health College Students
Canan Tayfur, Sevim Ulupınar
doi: 10.5505/phd.2016.52523  PHD 2016; 7 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (916 kere görüntülendi)

5.
Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Views of Final Year Nursing Students about Internship in Mental Health and Psychiatric Nursing
Sibel Arguvanlı, Birgül Özkan
doi: 10.5505/phd.2016.33042  PHD 2016; 7 - 1 | Sayfalar 13 - 17 (826 kere görüntülendi)

6.
Lise Gençlerinde Akran Eğitimi Programı Madde Bağımlılığını Önlemede Etkili Bir Model Olabilir Mi?
High School Youth Peer Education Program An Effective Model to Prevent Substance Abuse happen?
Dilek Akkuş, Fatma Eker, Aysel Karaca, Özge Kapısız, Ferhan Açıkgöz
doi: 10.5505/phd.2016.59489  PHD 2016; 7 - 1 | Sayfalar 34 - 44 (822 kere görüntülendi)

7.
Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Yükleri Ve Ruhsal Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysis Of The Relationship Between Burden Of Caregivers Of Patients With Schizophrenia And Their Mental Health Conditions
Pınar Harmancı, Zekiye Çetinkaya Duman
doi: 10.5505/phd.2016.15870  PHD 2016; 7 - 2 | Sayfalar 82 - 86 (787 kere görüntülendi)

8.
Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları
Difficulties of Students’ in Communication with Patients and their Perception of Difficult Patient
Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.5505/phd.2016.20592  PHD 2016; 7 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (704 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Bipolar Bozukluk için Örnek Bir Bireysel Psikoeğitim Modeli
A Sample Individual Psychoeducation Model for Bipolar Disorder
Funda Gümüş, Sevim Buzlu, Sibel Çakır
doi: 10.14744/phd.2016.27928  PHD 2016; 7 - 3 | Sayfalar 142 - 147 (624 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Huzurevinde kalan yaşlılarda pasif müzikoterapinin uyku kalitesine etkisi
Effect of Passive Music Therapy On Sleep Quality Among Elderly People Living in Nursing Home
Nihan Altan Sarıkaya, Sıdıka Oğuz
doi: 10.5505/phd.2016.05900  PHD 2016; 7 - 2 | Sayfalar 55 - 60 (597 kere görüntülendi)

11.
Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Bağımlılığın Nedenleri ve Tedavisine İlişkin Algı ve Tutumları
Perceptions and Attitudes of Nurses Working At Emergency Unit About the Causes and Treatment of Addiction
Elif Pilge, Leyla Baysan Arabacı
doi: 10.5505/phd.2016.97658  PHD 2016; 7 - 3 | Sayfalar 105 - 113 (588 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Hemşirenin Varlığı: Kuramsal Bir Bakış
Nursing Presence: A Theoretical Overview
Saliha Bozdoğan Yeşilot, Fatma Öz
doi: 10.5505/phd.2016.96967  PHD 2016; 7 - 2 | Sayfalar 94 - 99 (576 kere görüntülendi)

13.
Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Önleyici Bir Müdahale Programı: Agresyon Replasman Eğitimi
An Intervention Program For Children Against Turn Into Crime: Aggression Replacement Training
Fadime Kaya, Sevim Buzlu
doi: 10.5505/phd.2016.27247  PHD 2016; 7 - 3 | Sayfalar 148 - 151 (565 kere görüntülendi)

14.
Teorilerin Psikiyatri Hemşireliğinde Kullanımı-II
The Use of Theories In Psychiatric Nursing-II
Tuğba Pehlivan, Perihan Güner
doi: 10.5505/phd.2016.46036  PHD 2016; 7 - 2 | Sayfalar 100 - 104 (555 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği’nin (YUGDÖ) Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
Development of an Assessment Scale of Adaptation Difficulty for the Elderly (ASADE) and Its Psychometric Properties
Fatma Nevin Sisman, Yasemin Kutlu
doi: 10.5505/phd.2016.82905  PHD 2016; 7 - 1 | Sayfalar 25 - 33 (529 kere görüntülendi)

16.
Hemşirelik Öğrencilerinin Öfke, Umutsuzluk, Stresle Baş Etme Düzeyleri ile Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Examination of the Relationship between Anger, Stress, Hopelessness and Perceived Social Support in Nursing Students
Satı Dil, Burcu Aykanat Girgin
doi: 10.5505/phd.2016.49379  PHD 2016; 7 - 3 | Sayfalar 121 - 128 (471 kere görüntülendi)

17.
Hemşirelik Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı, Ölmekte Olan Bireye Bakım Verme İsteği ve Etkileyen Faktörler
Nursing Students’ Death Anxiety, Influencing Factors and Request of Caring For Dying People
Merve Şahin, Fatma Demirkıran, Filiz Adana
doi: 10.5505/phd.2016.66588  PHD 2016; 7 - 3 | Sayfalar 135 - 141 (428 kere görüntülendi)

18.
Bir Hemşirelik Fakültesindeki Öğrencilerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının Belirlenmesi
Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty
Seren Günay, Tuğba Bekitkol, Gizem Beycan Ekitli, Serap Yıldırım
doi: 10.5505/phd.2016.43534  PHD 2016; 7 - 3 | Sayfalar 129 - 134 (428 kere görüntülendi)

EDITÖR'DEN
19.
Editör'den
Editorial
Nurhan Eren
PHD 2016; 7 - 1 | Sayfa I (394 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
20.
Hemşirelik öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri ve ilişkili faktörler
Aggressive tendencies of the nursing students and related factors
Özlem Can Gürkan
doi: 10.5505/phd.2016.19870  PHD 2016; 7 - 2 | Sayfalar 87 - 93 (376 kere görüntülendi)

 
LookUs & Online Makale