J Psy Nurs: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Psikiyatri Hemşireliğinin Kuramsal Çerçevesi-I
Theoretical Framework of Psychiatric Nursing-I
Perihan Güner, Tuğba Pehlivan
doi: 10.5505/phd.2016.52244   2016; 7 - 1 | Sayfalar 50 - 54 (2646 kere görüntülendi)

2.
Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Views of Final Year Nursing Students about Internship in Mental Health and Psychiatric Nursing
Sibel Arguvanlı, Birgül Özkan
doi: 10.5505/phd.2016.33042   2016; 7 - 1 | Sayfalar 13 - 17 (2591 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Bir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesinde Yatan Yaşlılarda Yeti Yitimi ve Depresyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation Of The Relationship Between Disability And Depression In Elderlies Staying in A Physical Therapy and Rehabilitation Hospital
Havva Kaçan Softa, Gülşen Ulaş Karaahmetoğlu
doi: 10.5505/phd.2016.95866   2016; 7 - 1 | Sayfalar 18 - 24 (1881 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Kişilerarası Duyarlılık ve Hemşirelik
Nursing and Interpersonal Sensitivity
Adeviye Aydın, Duygu Hiçdurmaz
doi: 10.5505/phd.2016.96158   2016; 7 - 1 | Sayfalar 45 - 49 (1750 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Şizofreni Hastalarına Bakım Verenlerin Yükleri Ve Ruhsal Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysis Of The Relationship Between Burden Of Caregivers Of Patients With Schizophrenia And Their Mental Health Conditions
Pınar Harmancı, Zekiye Çetinkaya Duman
doi: 10.5505/phd.2016.15870   2016; 7 - 2 | Sayfalar 82 - 86 (1711 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
6.
Psikiyatri Hizmetleri Kalite Standartları Açısından Üç Farklı Hastane Örneği: (Öğrenci Deneyimi)
Three Different Hospitals Samples in Terms of Psychiatric Services Quality Standards: (Student Experience)
Leyla Baysan Arabacı, Seda Bozkurt, Esma Fener, Senem Şıttak, Enes Yılmaz, Ömer Tuna
doi: 10.14744/phd.2017.53824   2017; 8 - 1 | Sayfalar 54 - 58 (1649 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

7.
Lise Gençlerinde Akran Eğitimi Programı Madde Bağımlılığını Önlemede Etkili Bir Model Olabilir Mi?
High School Youth Peer Education Program An Effective Model to Prevent Substance Abuse happen?
Dilek Akkuş, Fatma Eker, Aysel Karaca, Özge Kapısız, Ferhan Açıkgöz
doi: 10.5505/phd.2016.59489   2016; 7 - 1 | Sayfalar 34 - 44 (1469 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin Akademik Başarılarına Etkisi
The Effect of Perceived Social Support on Academic Achievement in Health College Students
Canan Tayfur, Sevim Ulupınar
doi: 10.5505/phd.2016.52523   2016; 7 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (1385 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Bipolar Bozukluk için Örnek Bir Bireysel Psikoeğitim Modeli
A Sample Individual Psychoeducation Model for Bipolar Disorder
Funda Gümüş, Sevim Buzlu, Sibel Çakır
doi: 10.14744/phd.2016.27928   2016; 7 - 3 | Sayfalar 142 - 147 (1368 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
10.
Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları
Difficulties of Students’ in Communication with Patients and their Perception of Difficult Patient
Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
doi: 10.5505/phd.2016.20592   2016; 7 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (1322 kere görüntülendi)

11.
Huzurevinde kalan yaşlılarda pasif müzikoterapinin uyku kalitesine etkisi
Effect of Passive Music Therapy On Sleep Quality Among Elderly People Living in Nursing Home
Nihan Altan Sarıkaya, Sıdıka Oğuz
doi: 10.5505/phd.2016.05900   2016; 7 - 2 | Sayfalar 55 - 60 (1171 kere görüntülendi)

12.
Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Bağımlılığın Nedenleri ve Tedavisine İlişkin Algı ve Tutumları
Perceptions and Attitudes of Nurses Working At Emergency Unit About the Causes and Treatment of Addiction
Elif Pilge, Leyla Baysan Arabacı
doi: 10.5505/phd.2016.97658   2016; 7 - 3 | Sayfalar 105 - 113 (1163 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Hemşirenin Varlığı: Kuramsal Bir Bakış
Nursing Presence: A Theoretical Overview
Saliha Bozdoğan Yeşilot, Fatma Öz
doi: 10.5505/phd.2016.96967   2016; 7 - 2 | Sayfalar 94 - 99 (1148 kere görüntülendi)

14.
Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Önleyici Bir Müdahale Programı: Agresyon Replasman Eğitimi
An Intervention Program For Children Against Turn Into Crime: Aggression Replacement Training
Fadime Kaya, Sevim Buzlu
doi: 10.5505/phd.2016.27247   2016; 7 - 3 | Sayfalar 148 - 151 (1023 kere görüntülendi)

15.
Teorilerin Psikiyatri Hemşireliğinde Kullanımı-II
The Use of Theories In Psychiatric Nursing-II
Tuğba Pehlivan, Perihan Güner
doi: 10.5505/phd.2016.46036   2016; 7 - 2 | Sayfalar 100 - 104 (976 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
16.
Hemşirelik Öğrencilerinin Öfke, Umutsuzluk, Stresle Baş Etme Düzeyleri ile Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Examination of the Relationship between Anger, Stress, Hopelessness and Perceived Social Support in Nursing Students
Satı Dil, Burcu Aykanat Girgin
doi: 10.5505/phd.2016.49379   2016; 7 - 3 | Sayfalar 121 - 128 (968 kere görüntülendi)

17.
Yaşlılarda Uyum Güçlüğünü Değerlendirme Ölçeği’nin (YUGDÖ) Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
Development of an Assessment Scale of Adaptation Difficulty for the Elderly (ASADE) and Its Psychometric Properties
Fatma Nevin Sisman, Yasemin Kutlu
doi: 10.5505/phd.2016.82905   2016; 7 - 1 | Sayfalar 25 - 33 (868 kere görüntülendi)

18.
Bir Hemşirelik Fakültesindeki Öğrencilerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının Belirlenmesi
Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty
Seren Günay, Tuğba Bekitkol, Gizem Beycan Ekitli, Serap Yıldırım
doi: 10.5505/phd.2016.43534   2016; 7 - 3 | Sayfalar 129 - 134 (859 kere görüntülendi)

19.
Hemşirelik Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı, Ölmekte Olan Bireye Bakım Verme İsteği ve Etkileyen Faktörler
Nursing Students’ Death Anxiety, Influencing Factors and Request of Caring For Dying People
Merve Şahin, Fatma Demirkıran, Filiz Adana
doi: 10.5505/phd.2016.66588   2016; 7 - 3 | Sayfalar 135 - 141 (812 kere görüntülendi)

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
20.
Çıraklık Eğitimine Devam Eden Ergenlerde Madde Kullanım Sıklığı, Öfke Düzeyi-Öfke İfade Tarzı ve Bağımlılık Şiddeti İlişkisi
The Prevalence of Substance Use among Adolescents Participating in Apprenticeship Training, Relationship between Anger Level-Anger Expression and Addiction Severity
Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk, Selma Doğan
doi: 10.14744/phd.2017.50479   2017; 8 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (791 kere görüntülendi)

 
LookUs & Online Makale