J Psy Nurs: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Kozmetik cerrahiyi kabul ölçeğinin (KCKÖ) Türkçe çeviriminin geçerlik ve güvenirliği
Validity and reliability of the Turkish version of the acceptance of cosmetic surgery scale (ACSS)
Semra Karaca, Ayşe Karakoç, Nevin Onan, Hasibe Kadıoğlu
doi: 10.14744/phd.2017.72692  

ARAŞTIRMA
2.
Üniversite Öğrencilerinde İntihara Yönelik Damgalama Ölçeği (İYDÖ)’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Psychometric Properties of Turkish Version of Stigma of Suicide Scale (SOSS) in a Sample of University Students
Ayfer Öztürk, Semiha Akin, Zehra Durna
doi: 10.14744/phd.2017.38981  

3.
Gebelerin Kendilerini Algılama Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri
The development of a Self-perception of Pregnants Scale and its Psychometric Features
Hatice Kumcağız, Ercümend Ersanlı, Naci Murat
doi: 10.14744/phd.2017.12599  

4.
Çıraklık Eğitimine Devam Eden Ergenlerde Madde Kullanım Sıklığı, Öfke Düzeyi-Öfke İfade Tarzı ve Bağımlılık Şiddeti İlişkisi
The Prevalence of Substance Use among Adolescents Participating in Apprenticeship Training, Relationship between Anger Level-Anger Expression and Addiction Severity
Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk, Selma Doğan
doi: 10.14744/phd.2017.50479  

OLGU SUNUMU
5.
Evde bakımda Alzheimer hastasının Imogene King’in Kavramsal Sistem Modeline göre incelenmesi: olgu sunumu
Examination of a patient with Alzheimer's disease at home according to the Conceptual System Model of Imogene King: a case study
Hacer Gök Uğur, Oya Sevcan Orak, Seval Ağaçdiken, Şüheda Yüksel
doi: 10.14744/phd.2017.41736  

 
LookUs & Online Makale