J Psy Nurs: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kanser hastalarının hemşirenin varlığını algılamaları
Cancer patients’ perceptions of nursing presence
Saliha Bozdoğan Yeşilot, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2017.92005  

2.
Nörolojik Hastalığı Olan Bireylerin Bakım Vericilerinin Bakım Veren Yükü İle Stresle Başa Çıkma Biçimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the relation between caregiver burden for individuals having neurological disease and their coping ways with stress
Emel Bahadır Yılmaz, Elvan Emine Ata
doi: 10.14744/phd.2017.77699  

3.
Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Ortoreksiya Nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Eating Behaviour and Orthorexia Nervosa (healthy eating obsession) In Nursing Students: Cross-Sectional Analytic Study
Hülya Arslantaş, Filiz Adana, Serdal Öğüt, Dilek Ayakdaş, Azime Korkmaz
doi: 10.14744/phd.2017.36854  

4.
Sağlıklı ve Hasta Bireylerde Tüberküloza İlişkin Damgalanma Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of The Stigmatization Levels Related to Tuberculosis in The Patient and The Healthy Individuals
Duygu Bayraktar, Leyla Khorshtd


DERLEME
5.
Bakım sürecinde zorlandığımız alan LGBTİ’ye yönelik bir gözden geçirme
A review of our handicapped area of care process, LGBTI
Gizem Beycan Ekitli, Mahire Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2017.97659  

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
6.
Adopting an ecological public health approach to suicide prevention - the cases of Turkey and Canada: why can’t we get there?
John Richard Cutcliffe, Lloy Wylie, Paul Links, Jose Carlos Santos


SISTEMATIK DERLEME
7.
Kronik ruhsal hastalıklarda bakımveren yükü: sistematik derleme
Caregiver burden in chronic mental illness: a systematic review
Serap Yıldırım, Nihan Yalçıner, Cansu Güler
doi: 10.14744/phd.2017.60783  

8.
Adli Psikiyatri Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları: Sistematik Derleme
Role and Responsibility of Forensic Psychiatric Nurses: Systematic Review
Gül Dikeç, Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
doi: 10.14744/phd.2017.86094  

 
LookUs & Online Makale