J Psy Nurs: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Bilişsel İşlev Düzeyi, Depresyon ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi
An Evaluation of Cognitive Function Level, Depression and Quality of Life of Elderly People Living in a Nursing Home
Ayşe İnel Manav, Saliha Bozdoğan Yeşilot, Pınar Yeşil Demirci, Gürsel Öztunç
doi: 10.14744/phd.2018.26817  

2.
Postpartum depresyon ve etkileyen faktörler: 2000-2017 Araştırma sonuçları
Postpartum depression and the factors affecting It: 2000-2017 Study results
Fatma Ay, Eliz Tektaş, Arife Mak, Nalan Aktay
doi: 10.14744/phd.2018.31549  

3.
Bipolar Bozuklukta Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe Psikometrik Özellikleri
Psychometric Properties of the Turkish Version of The Brief Quality of Life in Bipolar Disorder (Brief QoL.BD) Scale
Funda Gümüş, Sibel Çakır, Sermin Kesebir, Erin E. Michalak, Greg Murray
doi: 10.14744/phd.2018.93723  

4.
Bir Üniversite Hastanesindeki Hemşirelerde İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Sessizlik ve Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişkiler
Relationship Between Work-Family Conflict and Organizational Silence and Social Support in Nurses at a University Hospital
Şehrinaz Polat, Leman Kutlu, Fatma Ay, Habibe Ayyıldız Erkan, Leyla Afşar Doğrusöz
doi: 10.14744/phd.2018.38278  

DENEYSEL ARAŞTIRMA
5.
Kronik Ruhsal Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Bakım Verenlerine Verilen Psikoeğitimin Yaşadıkları Güçlük ve Psikososyal Uyumlarına Etkisi
Effects of Psychoeducation Applied to Caregivers of Patients Diagnosed with Chronic Psychiatric Disorder on Caregivers’ Difficulties and Psychosocial Adaptations
Leyla Baysan Arabacı, Ayşe Büyükbayram, Yeliz Aktaş, Nuray Taşkın
doi: 10.14744/phd.2018.88700  

DERLEME
6.
Hemşirelerde Profesyonel Yaşam Kalitesi: Merhamet Memnuniyeti ve Merhamet Yorgunluğu
Professional Quality of Life in Nurses: Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue
Gülay Yılmaz, Besti Üstün
doi: 10.14744/phd.2018.86648  

7.
Psikolojik ilk yardım ve hemşirelik
Psychological first aid and nursing
Nurhayat Kılıç, Nuray Şimşek
doi: 10.14744/phd.2017.76376  

NITELIKSEL ARAŞTIRMA
8.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Profesyonellerin Gözünden Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri
Community Based Mental Health Services in the eye of community mental health professionals
Seda Attepe Özden, Arzu İçağasıoğlu Çoban
doi: 10.14744/phd.2018.00922  

 
LookUs & Online Makale