J Psy Nurs: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Hemşirelikte Meslektaş Şiddeti: Kesitsel Bir Çalışma
Colleague violence in nursing: A cross-sectional study
Dilek Ayakdaş, Hülya Arslantaş
doi: 10.14744/phd.2017.52724  

2.
Acil psikiyatrik bakım ve ruh sağlığı triyajı
Emergency psychiatric care and mental health triage
Ayşe Büyükbayram, Esra Engin
doi: 10.14744/phd.2017.24855  

 
LookUs & Online Makale