J Psy Nurs: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Bilişsel İşlev Düzeyi, Depresyon ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi
An Evaluation of Cognitive Function Level, Depression and Quality of Life of Elderly People Living in a Nursing Home
Ayşe İnel Manav, Saliha Bozdoğan Yeşilot, Pınar Yeşil Demirci, Gürsel Öztunç
doi: 10.14744/phd.2018.26817  

2.
Kronik Ruhsal Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Bakım Verenlerine Verilen Psikoeğitimin Yaşadıkları Güçlük ve Psikososyal Uyumlarına Etkisi
Effects of Psychoeducation Applied to Caregivers of Patients Diagnosed with Chronic Psychiatric Disorder on Caregivers’ Difficulties and Psychosocial Adaptations
Leyla Baysan Arabacı, Ayşe Büyükbayram, Yeliz Aktaş, Nuray Taşkın
doi: 10.14744/phd.2018.88700  

3.
Postpartum depresyon ve etkileyen faktörler: 2000-2017 Araştırma sonuçları
Postpartum depression and the factors affecting It: 2000-2017 Study results
Fatma Ay, Eliz Tektaş, Arife Mak, Nalan Aktay
doi: 10.14744/phd.2018.31549  

4.
Bipolar Bozuklukta Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe Psikometrik Özellikleri
Psychometric Properties of the Turkish Version of The Brief Quality of Life in Bipolar Disorder (Brief QoL.BD) Scale
Funda Gümüş, Sibel Çakır, Sermin Kesebir, Erin E. Michalak, Greg Murray
doi: 10.14744/phd.2018.93723  

5.
Bir Üniversite Hastanesindeki Hemşirelerde İş-Aile Çatışması ile Örgütsel Sessizlik ve Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişkiler
Relationship Between Work-Family Conflict and Organizational Silence and Social Support in Nurses at a University Hospital
Şehrinaz Polat, Leman Kutlu, Fatma Ay, Habibe Ayyıldız Erkan, Leyla Afşar Doğrusöz
doi: 10.14744/phd.2018.38278  

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Üniversite Öğrencilerinin İntihara İlişkin Bilgi Düzeyleri ve İntihar Eden Kişilere Yönelik Damgalama Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Suicide Knowledge Level And Stigma Attitudes Towards People Who Committed Suicide in University Students
Ayfer Öztürk, Semiha Akin
doi: 10.14744/phd.2018.49389  

7.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerde Dispne Düzeyi ve Dispne Algıları ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Relationship Between The Levels and Perceptions of Dyspnea and The Levels of Anxiety and Depression in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients
Özge Kapısız, Fatma Eker
doi: 10.14744/phd.2018.53244  

8.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ruhsal sağlık durumlarının ve mizah tarzlarının incelenmesi
Examination of the humor styles and mental health status of vocational school of health services students
Şeyda Ökdem, Ebru Akgün Çıtak, Sevcan Avcı Işık, Nalan Özhan Elbaş
doi: 10.14744/phd.2017.29981  

9.
Şizofreni Hastalarında Aile Ortamı, İçselleştirilmiş Damgalanma ve Yaşam Kalitesi
Family Environment, Internalized Stigma and Quality of Life in Patients with Schizophrenia
Ebru Karaağaç Özçelik, Arzu Yıldırım
doi: 10.14744/phd.2017.07088  

10.
Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde uygulanan rehabilitasyon programlarına katılan ve katılmayan şizofreni hastalarının bazı sosyodemografik ve hastalıkla ilişkili özellikleri ile tedaviye uyumları ve öz-yeterlilikleri açısından tanımlanması
Identifying the Schizophrenia Patients Attending the Rehabilitation Programmes Conducted in Community Mental Health Center In Terms of some Demographic Variables, Characteristics related to the Ailment, Adaptation to the Treatment and Self-Efficacies
Gonca Üstün, Leyla Küçük, Sevim Buzlu
doi: 10.14744/phd.2018.87699  

11.
Yönetici Hemşirelerin Kişilik Özellikleri ve Etkileyen Kişisel ve Mesleki Özellikler
The Personal Characteristics of Nurse Managers and the Personal and Professional Factors that Affect Them
Handan Alan, Ulku Baykal
doi: 10.14744/phd.2017.08870  

12.
Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeyleri ile uyku kalitesi arasındaki ilişki
The relationship between exam anxiety levels of senior high school students and sleep quality
Selmin Köse, Şükran Kurucu Yılmaz, Sonay Göktaş
doi: 10.14744/phd.2018.05025  

DERLEME
13.
Psikolojik ilk yardım ve hemşirelik
Psychological first aid and nursing
Nurhayat Kılıç, Nuray Şimşek
doi: 10.14744/phd.2017.76376  

14.
Merhamet Yorgunluğu: Bilinenler, Bilinmeyenler
Compassion Fatigue: The Known, Unknown
Tuğba Pehlivan, Perihan Güner
doi: 10.14744/phd.2017.25582  

15.
Duygusal yeme, besin alımını etkileyen faktörler ve temel hemşirelik yaklaşımları
Emotional eating, the factors which affect food intake and basic approaches of nursing care
Yeliz Serin, Nevin Şanlıer
doi: 10.14744/phd.2018.23600  

 
LookUs & Online Makale