J Psy Nurs: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Üniversite Öğrencilerinin İntihara İlişkin Bilgi Düzeyleri ve İntihar Eden Kişilere Yönelik Damgalama Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Suicide Knowledge Level And Stigma Attitudes Towards People Who Committed Suicide in University Students
Ayfer Öztürk, Semiha Akin


2.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerde Dispne Düzeyi ve Dispne Algıları ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluatıon of The Relatıonshıp Between The Levels and Perceptıons of Dyspnea and The Levels of Anxiety and Depressıon in Chronıc Obstructıve Pulmonary Dısease (COPD) Patıents
Özge Kapısız, Fatma Eker


3.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ruhsal sağlık durumlarının ve mizah tarzlarının incelenmesi
Examination of the humor styles and mental health status of vocational school of health services students
Şeyda Ökdem, Ebru Akgün Çıtak, Sevcan Avcı Işık, Nalan Özhan Elbaş
doi: 10.14744/phd.2017.29981  

4.
Şizofreni Hastalarında Aile Ortamı, İçselleştirilmiş Damgalanma ve Yaşam Kalitesi
Family Environment, Internalized Stigma and Quality of Life in Patients with Schizophrenia
Ebru Karaağaç Özçelik, Arzu Yıldırım
doi: 10.14744/phd.2017.07088  

5.
Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde uygulanan rehabilitasyon programlarına katılan ve katılmayan şizofreni hastalarının bazı sosyodemografik ve hastalıkla ilişkili özellikleri ile tedaviye uyumları ve öz-yeterlilikleri açısından tanımlanması
Identifying the Schizophrenia Patients Attending the Rehabilitation Programmes Conducted in Community Mental Health Center In Terms of some Demographic Variables, Characteristics related to the Ailment, Adaptation to the Treatment and Self-Efficacies
Gonca Üstün, Leyla Küçük, Sevim Buzlu


6.
Yönetici Hemşirelerin Kişilik Özellikleri ve Etkileyen Kişisel ve Mesleki Özellikler
The Personal Characteristics of Nurse Managers and the Personal and Professional Factors that Affect Them
Handan Alan, Ulku Baykal
doi: 10.14744/phd.2017.08870  

7.
Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeyleri ile uyku kalitesi arasındaki ilişki
The relationship between exam anxiety levels of senior high school students and sleep quality
Selmin Köse, Şükran Kurucu Yılmaz, Sonay Göktaş


DERLEME
8.
Merhamet Yorgunluğu: Bilinenler, Bilinmeyenler
Compassion Fatigue: The Known, Unknown
Tuğba Pehlivan, Perihan Güner
doi: 10.14744/phd.2017.25582  

9.
Duygusal yeme, besin alımını etkileyen faktörler ve temel hemşirelik yaklaşımları
Emotional eating, the factors which affect food intake and basic approaches of nursing care
Araş. Gör. Yeliz Serin, Prof. Dr. Nevin Şanlıer


 
LookUs & Online Makale