J Psy Nurs: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Bakım sürecinde zorlandığımız alan LGBTİ’ye yönelik bir gözden geçirme
A review of our handicapped area of care process, LGBTI
Gizem Beycan Ekitli, Mahire Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2017.97659  

2.
Kanser hastalarının hemşirenin varlığını algılamaları
Cancer patients’ perceptions of nursing presence
Saliha Bozdoğan Yeşilot, Fatma Öz
doi: 10.14744/phd.2017.92005  

3.
Kronik ruhsal hastalıklarda bakımveren yükü: sistematik derleme
Caregiver burden in chronic mental illness: a systematic review
Serap Yıldırım, Nihan Yalçıner, Cansu Güler
doi: 10.14744/phd.2017.60783  

4.
Nörolojik Hastalığı Olan Bireylerin Bakım Vericilerinin Bakım Veren Yükü İle Stresle Başa Çıkma Biçimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the relation between caregiver burden for individuals having neurological disease and their coping ways with stress
Emel Bahadır Yılmaz, Elvan Emine Ata
doi: 10.14744/phd.2017.77699  

5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Yeme Davranışları ve Ortoreksiya Nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Eating Behaviour and Orthorexia Nervosa (healthy eating obsession) In Nursing Students: Cross-Sectional Analytic Study
Hülya Arslantaş, Filiz Adana, Serdal Öğüt, Dilek Ayakdaş, Azime Korkmaz
doi: 10.14744/phd.2017.36854  

6.
Adli Psikiyatri Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları: Sistematik Derleme
Role and Responsibility of Forensic Psychiatric Nurses: Systematic Review
Gül Dikeç, Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
doi: 10.14744/phd.2017.86094  

7.
Psikodrama ile zenginleştirilmiş öfke yönetimi eğitiminin değerlendirilmesi
Evaluation Of The Effectiveness Of Anger Management Education Enriched With Psychodrama
Ayşegül Bilge, Gülseren Keskin
doi: 10.14744/phd.2017.08760  

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Türkiye’de psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşireler tarafından deneyimlenen etik problemler
Ethical problems experienced by nurses who work in psychiatry clinics in Turkey
Rahime Aydın Er, Nermin Ersoy
doi: 10.14744/phd.2017.97720  

9.
Ebeveyninde Bipolar Bozukluk Olan Gençlerin Benlik Tasarımlarının İncelenmesi
Investigation Of Self Consept In The Young People Of Parents With Bipolar Disorder
Gülhan Küçük Öztürk, Mahire Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2017.20982  

10.
Yoğun bakımda çalışan hemşirelerde çalışma ortamı algısı, piskolojik distress ve etkileyen faktörler
Perception of working environment, psychological distress and affecting factors in nurses working intensive care units
Ümran Altınöz, Satı Demir
doi: 10.14744/phd.2017.03016  

11.
Üniversite Öğrencilerinde İntihara Yönelik Damgalama Ölçeği (İYDÖ)’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Psychometric Properties of Turkish Version of Stigma of Suicide Scale (SOSS) in a Sample of University Students
Ayfer Öztürk, Semiha Akin, Zehra Durna
doi: 10.14744/phd.2017.38981  

12.
Yaşlı Bireylerde Özbakım Gücü ve Yaşam Doyumunun Umut Düzeylerine Etkisi
The Power of Self Care in Elderly and Life Satisfaction Hope Levels Effect
Funda Budak, Behice Erci, Dilek Yılmaz
doi: 10.14744/phd.2017.52714  

13.
Hemşirelik Öğrencilerinin Öz-Duyarlık ve Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler ve Etkileyen Faktörler
The Relationship Between Self-Compassion and Multidimensional Perfectionism Levels and Influencing Factors in Nursing Students
Duygu Hiçdurmaz, Adeviye Aydın
doi: 10.14744/phd.2017.40469  

DERLEME
14.
Çocuklarda Suça Sürükleyen Faktörler, Ruhsal Problemler ve Hemşirelik Bakımı
Dragging Factors in Juvenile Delinquency, Mental Health Problems and Nursing Care
Leyla Baysan Arabacı, Gülsenay Taş
doi: 10.14744/phd.2017.88597  

15.
Hemşirelerde Psikolojik Dayanıklılık ve Etkileyen Faktörler
Nurses’ Resilience and Effective Factors
Olcay Çam, Ayşe Büyükbayram
doi: 10.14744/phd.2017.75436  

EDITÖRE MEKTUP
16.
Editöre Mektup
Letter To The Editor
Sevcan Kılıç
doi: 10.14744/phd.2017.46330  
Makale Özeti

 
LookUs & Online Makale