J Psy Nurs: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Ebeveyninde Bipolar Bozukluk Olan Gençlerin Benlik Tasarımlarının İncelenmesi
Investigation Of Self Consept In The Young People Of Parents With Bipolar Disorder
Gülhan Küçük Öztürk, Mahire Olcay Çam
doi: 10.14744/phd.2017.20982  

2.
Yoğun bakımda çalışan hemşirelerde çalışma ortamı algısı, piskolojik distress ve etkileyen faktörler
Perception of working environment, psychological distress and affecting factors in nurses working intensive care units
Ümran Altınöz, Satı Demir
doi: 10.14744/phd.2017.03016  

3.
Üniversite Öğrencilerinde İntihara Yönelik Damgalama Ölçeği (İYDÖ)’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Psychometric Properties of Turkish Version of Stigma of Suicide Scale (SOSS) in a Sample of University Students
Ayfer Öztürk, Semiha Akin, Zehra Durna
doi: 10.14744/phd.2017.38981  

EDITÖRE MEKTUP
4.
Editöre Mektup
Letter To The Editor
Sevcan Kılıç
doi: 10.14744/phd.2017.46330  
Makale Özeti

 
LookUs & Online Makale