Quick Search
Non-Pharmacological Approaches and Nursing Responsibilities in Delirium Management [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-81994 | DOI: 10.14744/phd.2019.81994

Non-Pharmacological Approaches and Nursing Responsibilities in Delirium Management

Canan Karadaş, Leyla Özdemir
Hacettepe Universty Faculty Of Nursing

Delirium is a common clinical syndrome; characterized by rapid onset, fluctuation during the day. Increased length of stay at the hospital, decrease in functional capacity, and increase in mortality are some of the negative results in delirious patients. Thereby patients should be assessed at least once a day in terms of delirium that may develop due to many underlying factors. Because of delirium monitoring does not contribute to improvement in delirum by itself, delirium prevention and treatment methods are needed. Non-pharmacological approaches contains re-orientation, reduction of environmental stimuli, early mobility, providing hydration and sleep hygiene. Frequently used nonpharmacological approaches in delirium management are easy to implement, cost effective methods, and directly related to nursing care. However, few studies stated information about which approaches are included, the content and effects of these approaches. This review aims to discuss non-pharmacological approaches used in the management of delirium, and the nursing responsibilities in the light of the recent literature.

Keywords: Delirium, Nursing, Non-pharmacological approaches

Deliryumun Yönetiminde Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar ve Hemşirenin Sorumlulukları

Canan Karadaş, Leyla Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Deliryum; akut başlangıçlı ve gün içinde dalgalanmalar gösteren yaygın bir klinik sendromdur. Hastanede yatış süresinin uzaması, fonksiyonel kapasitenin azalması ve mortalite artışı deliryumlu hastada görülebilen olumsuz sağlık sonuçlarından bazılarıdır. Bu nedenle hastaların günde en az bir kez deliryum yönünden değerlendirilmeleri önemlidir. Ancak tek başına izlem yapmak yeterli olmayıp deliryumu önlemeye ve yönetmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Farmakolojik olmayan yöntemler; yeniden oryantasyon, çevresel uyaranların azaltılması, erken mobilizasyon, sıvı desteği ve uyku hijyeninin sağlanmasını içermektedir. Deliryum yönetiminde kullanılan farmakolojik olmayan yaklaşımlar; hemşirelik bakımı ile doğrudan ilişkili, uygulanması kolay ve maliyet etkin yöntemlerdir. Ancak bu yaklaşımların hangi yöntemleri kapsadığı, içeriği ve etkileri hakkında bilgi veren çok az çalışma bulunmaktadır. Bu derlemede; deliryumun önlenmesi ve yönetiminde kullanılan farmakolojik olmayan yaklaşımlar ve hemşirenin sorumluluklarının, literatürde yer alan güncel bilgiler doğrultusunda tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deliryum, Hemşirelik, Non-farmakolojik yaklaşımlarCorresponding Author: Canan Karadaş, Türkiye
LookUs & Online Makale