Tele-psychiatry [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(4): 302-308 | DOI: 10.14744/phd.2019.37232

Tele-psychiatry

Safiye Özgüç1, Derya Tanrıverdi2
1Department of Psychiatric Nursing, Health Sciences Institute, Gaziantep, Turkey
2Department Psychiatric Nursing, Gaziantep University Faculty of Health Sciences, Gaziantep, Turkey

Today, the prevalence of psychiatric disorders is rising, and a significant number of individuals with psychiatric disorders either do not have access to treatment or are unable to complete treatment due to lack of adequate follow-up in the long term. Untreated psychiatric disorders create a burden on the individual with the disorder, their families, and society. In addition to the burdens created by psychiatric disorders, there are many other social and organisational obstacles hindering the use of resources and their quality. This is where tele-psychiatry, which refers to the use of electronic communication and information technologies to provide or support remote clinical psychiatric care, comes in. As a tool offering two-way, real-time, interactive and video-based services on the web to provide psychiatric care, telepsychiatry has the potential to increase access to psychiatric healthcare services, and to improve the quality and availability of care. Increasing the use of tele-psychiatric services, a resource that reflects the advances that have been made in science and technology and applied to the field of healthcare, can provide greater flexibility, allowing healthcare professionals to use their time effectively in administering strong quality care, while, at the same time, offer solutions that address the issue of individuals avoiding the use of psychiatric services due to feeling stigmatized. In the light of these advantages, more studies on increasing the availability of tele-psychiatry services in Turkey should be planned.

Keywords: Tele-health, tele-medicine, tele-nursing; tele-psychiatry.

Tele-psikiyatri

Safiye Özgüç1, Derya Tanrıverdi2
1Sağlık Bilimleri Entitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dayı, Gaziantep

Günümüzde ruhsal bozuklukların yaygınlığı artmakta ve bu sorunları yaşayanların önemli bir kesimi ya tedaviye ulaşamamakta ya da tedaviye yönelik uzun dönemde yeterli izlemin olmaması nedeniyle tedavi kapsamı dışında kalabilmektedirler. Tedavi edilmemiş ruhsal bozukluklar bireylere, ailelere ve topluluklara yük oluşturmaktadır. Ruhsal hastalıkların yükü nedeniyle, hala sayısız finansal kaynak kullanımı ve kaliteye yönelik sosyal, örgütsel engeller bulunmaktadır. Tele-psikiyatri, uzaktan klinik psikiyatrik bakım sağlamak veya desteklemek için elektronik iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanılması anlamına gelmektedir. Psikiyatrik bakım sağlamak için ağ üzerinde iki yönlü, gerçek zamanlı, etkileşimli ve video tabanlı hizmetler kullanılmaktadır. Bu sayede tele-psikiyatri, ruhsal sağlık hizmetlerine erişimi, hizmetin kalitesini ve ulaşılabilirliğini artırma potansiyeline sahiptir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlığa bir yansıması olan tele-psikiyatri hizmetlerinin kullanımını arttırmak; kaliteli bakım gücü, zamanı etkin kullanma, damgalanma korkusu gibi psikiyatri hizmetlerinden faydalanmaya engel olan durumların çözümü için sağlık profesyonellerine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu nedenler göz önünde bulundurularak ülkemizde tele-psikiyatri hizmetlerinin uygulama alanlarında yer edinebilmeleri için daha fazla çalışma planlanmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tele-hemşirelik, tele-psikiyatri; tele-sağlık; tele-tıp.

Safiye Özgüç, Derya Tanrıverdi. Tele-psychiatry. J Psy Nurs. 2019; 10(4): 302-308

Corresponding Author: Derya Tanrıverdi, Türkiye
LookUs & Online Makale