Psikiyatri Hemşireliği Dergisi | Yayın Kurulu

YAYIN KURULU

EDİTÖRLER


Nurhan EREN - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Liasion Bölümü, İstanbul, Türkiye

YARDIMCI EDİTÖRLER
Hülya BİLGİN - İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Selma DOĞAN - Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Yasemin KUTLU- İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul, Türkiye.

Perihan GÜNER KÜÇÜKKAYA - Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Neslihan KESER ÖZCAN - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Turkey

Fahriye OFLAZ - Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ayşe OKANLI - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Turkiye.

Gül ÜNSAL - Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

TEKNİK EDİTÖR
Arzu AYDOĞDU - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Liasion Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

DİL EDİTÖRÜ
Corinne LOUGUE CAN
 
LookUs & Online Makale