Psikiyatri Hemşireliği Dergisi | Yayın Kurulu

YAYIN KURULU

EDİTÖRLER


Nurhan EREN
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: nurhaneren@yahoo.com


Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Liasion Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-posta: nazmiyekocaman@yahoo.com

BÖLÜM EDİTÖRLERİ
Hülya BİLGİN
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
E-posta: hcbilgin@hotmail.com

Selma DOĞAN
Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: selmadog@gmail.com

Yasemin KUTLU
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İstanbul, Türkiye.

E-posta: ykutlu@gmail.com

Perihan GÜNER KÜÇÜKKAYA
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: pguner@ku.edu.tr

Karan KVERNO
Johns Hopkins University School of Nursing, Baltimore, Maryland, USA
E-posta: Kkverno1@jhu.edu

Neslihan KESER ÖZCAN
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Turkey
E-posta: neslihan_keser@hotmail.com

Fahriye OFLAZ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: foflaz@yahoo.com

Ayşe OKANLI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Turkiye.
E-posta: a.okanli@gmail.com

Gül ÜNSAL
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: gulunsal@gmail.com

TEKNİK EDİTÖR
Arzu AYDOĞDU
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Liasion Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta: arzuaydogdu@yahoo.com

DİL EDİTÖRÜ
Suzan ATWOOD
 
LookUs & Online Makale