İLKELERİMİZ

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ TANITIMI

Psikiyatri Hemşireleri Derneği 2000 yılında kurulmuş, psikiyatri hemşireliğinin Türkiye’deki vizyonunu oluşturmaya hizmet eden önemli bir meslek örgütüdür. Psikiyatri Hemşireleri Derneği tüzüğünde yer alan derneğin kuruluş amaçlarının (g) maddesi, “Derneğin bilimsel çalışmaları içerir bir yayın organına sahip olmasını sağlamak, mesleki yayın (Gazete, broşür, yıllık, kitap) yapmak, yapılan yayınları desteklemek” şeklindedir. Bu amaçla 2010 yılında bilimsel bir yayın organı olarak Psikiyatri Hemşireliği Dergisi yayın hayatına başlamıştır. Derneğimiz bu dergiyi çıkarırken, psikiyatri hemşireliği, davranış bilimleri ve psikiyatri alanındaki çalışmaları bilimsel bir ortamda yayınlamayı amaçlamaktadır. Bu dergi ile birlikte psikiyatri hemşireliği alanında önemli bir eksikliği gidermek, mesleki bilgi ve deneyimlerinizi bilimsel ortamda paylaşmak, psikiyatri hemşireliği alanında yapılan güncel, özgün araştırma yazılarını, çeviri, derleme ve olgu sunumlarını paylaşma ve yararlı bir arşivin oluşması mümkün olmaktadır.
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, Web of Science, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Türk Psikiyatri Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Gale/Cengage Learning ve TÜBİTAK ULAKBİM'de dizinlenmektedir. PubMed dizininde de taranmak için çalışmalarımız başlamıştır.

 
LookUs & Online Makale