Psikiyatri Hemşireliği Dergisi | Amaç ve Kapsam

AMAÇ VE KAPSAM

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, bağımsız, tarafsız, çift kör ve hakemlik ilkeleri üzerine yılda üç sayı yayınlanan uluslararası bir dergidir. Yayın dili İngilizce'dir ve yayınlanan makalelerin Türkçe çevirisi de yayınlanmaktadır.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, uluslararası düzeyde Psikiyatri Hemşireliği konusunda nitelikli ve orjinal, klinik, deneysel ve temel araştırmalar yayınlamayı amaçlamaktadır. Derginin kapsamı aynı zamanda editöryel yorumları, tıbbı eğitim ve uygulamadaki yeniliklerin gözden geçirilmesini, vaka raporlarını, bilimsel mektupları, eğitim makalelerini, editöre mektupları, yayın etiği makalelerini ve incelemeleri de kapsar.

Hedef okuyucu, Psikiyatri Hemşireliği alanlarında çalışan akademik üyeler, uzmanlar ve pratisyen hekimlerdir.

Derginin yayın ve yayın süreçleri, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Medikal Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Avrupa Birliği Derneği Bilim Editörleri (European Association of Science Editors-EASE) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) yönergelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, Web of Science, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Türk Psikiyatri Dizini, Indeks Copernicus, Gale, TÜBİTAK-TR Dizin, Türkiye Ulusal Atıf İndeksi'nde dizinlenmektedir.

Yazıların gönderilmesi ile değerlendirme süreci hakkında ayrıntılı bilgi, ‘Yazım Kuralları’ (http://phdergi.org) adresinde bulunmaktadır.

Psikiyatri Hemşireliği Dergisinde ifade edilen beyanlar ve görüşler, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtır. Reklamlar ile ilgili tüm sorumluluk uygun organizasyona(lara) aittir. Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Editör(ler) yazı işleri müdürü ve KARE Yayıncılık, bu makaleler ve reklamlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Abonelikler
Abonelik başvuruları yazı işleri müdürlüğüne yapılmalıdır. Yayınlanan makalelerin özetleri ve tam metinlerine http://phdergi.org adresinden ücretsiz erişebilirsiniz.

Ücretler
Makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Mali destek ve reklam
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi gelirleri abone ücretlerinden ve reklamlardan elde edilir.
 
LookUs & Online Makale